Acties voor minder afval in gemeente Harlingen

Samen met de inwoners van gemeente Harlingen zorgen voor minder afval en een betere scheiding
van hun afval. Dat is het doel van de acties die gemeente Harlingen en Omrin vanaf het voorjaar van
2021 inzetten. Voorafgaand aan deze acties wilden de gemeente, Omrin en Tilburg University een
afvalonderzoek uitzetten. Helaas bleek dit onderzoek niet mogelijk, omdat er onvoldoende
deelnemers zijn voor dit wetenschappelijk onderzoek. De groep die zich al had aangemeld voor dit
onderzoek, wordt betrokken bij de nieuwe acties
Ga de uitdaging aan
In de afgelopen vier jaar zat er ongeveer 60% herbruikbaar materiaal in het restafval in gemeente
Harlingen. Om van Harlingen een gemeente met minder afval te maken, hebben we alle inwoners
nodig. Daarom gaan gemeente Harlingen en Omrin in gesprek met de inwoners van gemeente
Harlingen. Bijvoorbeeld door presentaties te geven op scholen, bij dorpsbelangen en
wijkverenigingen. Daarnaast worden de inwoners uitgedaagd om het gewicht van hun restafval
omlaag te brengen. Via de Afvalapp kan iedereen per leging het gewicht van de eigen afvalcontainer
zien. Zo kunnen ze de uitdaging met zichzelf aangaan om elke keer minder afval aan te bieden.
De acties worden ingezet vanaf het voorjaar van 2021 zijn te vinden op de website
www.harlingersdoenmee.nl. De acties worden een jaar lang aangeboden, daarna kijken gemeente
Harlingen en Omrin hoe de acties een vervolg krijgen.
VANG-doelstellingen
De wereldbevolking groeit en grondstoffen raken uitgeput. Het wordt daarom steeds belangrijker om
herbruikbare materialen uit afval zo goed mogelijk te benutten. Bovendien moet de hoeveelheid
huishoudelijk afval in Nederland flink verminderen. De rijksoverheid heeft hiervoor VANGdoelstellingen opgesteld. VANG staat voor: Van Afval Naar Grondstof. Het doel is om 75% van al het
huishoudelijk afval te scheiden, zodat we de grondstoffen opnieuw kunnen gebruiken. Het tweede
doel is om te komen tot een maximum van 100 kilogram restafval per inwoner per jaar. Voor de
gemeente Harlingen in het gemiddelde restafval per inwoner per jaar nu nog 175 kilo.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*