Bestemmingsplancontrole

Vandaag vond een grootschalige handhavingsactie plaats op een gedeelte van het industrieterrein
Oostpoort in Harlingen. Deze actie is uitgevoerd in samenwerking met de FUMO, Liander en de
Politie Noordwest Fryslân.
De actie was voornamelijk gericht op het oneigenlijk gebruik van de loodsen op het terrein. Er werd
gecontroleerd of loods nog gebruikt wordt volgens de regels en zoals vergund. In het daar geldende
bestemmingsplan is bepaald welk gebruik in de loodsen is toegestaan. Zo is het bijvoorbeeld niet
toegestaan om in een bedrijfsloods te wonen. Daarnaast is er gecontroleerd of er geen constructieve
wijzigingen hebben plaatsgevonden en of de brandveiligheid op orde is.
De Fumo controleerde of het gebruik van de loodsen voldeed aan de eventueel afgegeven
milieuvergunning en andere geldende milieueisen.
De politie was aanwezig om de gemeente, Fumo en Liander te ondersteunen bij de
bestemmingsplancontrole.
De partijen danken iedereen die op constructieve en plezierige wijze hebben meegeholpen bij en aan
het uitvoeren van de acties. Een rapport met bevindingen wordt opgemaakt

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*