Bewoners Zuidergrachtswal dagen gemeente Harlingen uit

Burgers kunnen gebruik maken van het recht om het bestuur uit te dagen, ook wel het “Right to
Challenge” genoemd. Er kan gebruikt worden gemaakt van dit recht om een product of dienst van de
gemeente over te nemen als burgers denken dat zij dit slimmer, beter, goedkoper of anders kunnen
doen. De bewoners van de Zuidergrachtswal hebben hier gebruik van gemaakt. Ze hebben bij
gemeente Harlingen een voorstel ingediend voor de inrichting van het noordelijke deel van het
toekomstige Balklandpark. De gemeente heeft als ambitie een stadspark te realiseren met ruimte
voor sport, spel en recreatie. Lilian Fopma, initiatiefneemster: ‘Wij willen het noordelijk deel van het
Balklandpark omvormen naar een waar biodiversum. Met de nadruk op natuur, rust, bewustzijn en
educatie. We geven invullling aan biodiversiteit met een onder andere een voedselbos, tiny forest,
vogelparadijs, insectenvilla’s en houtwallen.’
Samenwerking werkgroep en gemeente
De bewoners van de Zuidergrachtswal hebben zich verenigd in de Werkgroep Balklandpark Noord. In
maart dit jaar zijn ze begonnen met een handtekeningenactie om het draagvlak van hun initiatief te
toetsen. In korte tijd werden meer dan 250 handtekeningen verzameld onder wandelaars van de
Zuidergrachtswal, omwonenden in Plan-Zuid en overige Harlingers. Nu duidelijk was dat er draagvlak
is voor het initiatief, is de werkgroep in gesprek gegaan met de gemeente. Wethouder Erik de Groot:
‘Het Balklandpark is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk. Gebiedsontwikkeling doe
je niet alleen als gemeente, maar samen met de inwoners. Om die reden staan wij altijd open voor
initiatieven uit de samenleving.’ Wethouder Paul Schoute vult aan: ‘We hebben overleg gehad met
de werkgroep over hoe verder te gaan. De volgende stap was dat de werkgroep een plan van aanpak
moest indienen. We hebben dit plan van aanpak in het college besproken en we zijn hier blij mee,
waardoor we er ook van harte mee instemmen om de benodigde vervolgstappen te zetten.
Belangrijk onderdeel hierbij is het vormgeven van participatie. Waar nodig zal de gemeente de
werkgroep hierbij ondersteunen.’ Het eindresultaat is dat de werkgroep en gemeente tot een
samenwerking zijn gekomen. De gemeente gaat het noordelijke deel van het park casco opleveren en
de werkgroep stelt het ontwerp op, natuurlijk bijgestaan door deskundigen. In een later stadium
worden ook de mogelijkheden voor uitvoering en onderhoud verkend.
Biodiversiteit als dubbelfunctie
Biodiversiteit in Harlingen kan volgens de werkgroep wel een zetje in de rug gebruiken. Met het
creëren van meer biodiversiteit in het noordelijk deel van het Balklandpark, laat de werkgroep zien
dat een dubbelfunctie tussen mens en natuur ontstaat. Door de natuur de helpende hand te bieden,
wordt voorzien in een prachtige omgeving waar mensen intens van kunnen genieten. De werkgroep
staat open voor ideeën en initiatieven en vraagt Harlingers die ideeën hebben en een steentje bij
willen dragen zich te melden bij de Werkgroep Balklandpark Noord. Meer informatie is te vinden op
www.balklandpark.nl.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*