Buurtkamer ‘Voor Mekaar’ in Oosterpark geopend

Dinsdag 30 mei is de buurtkamer ‘Voor Mekaar’ feestelijk geopend. De buurtkamer is een initiatief
van De Bouwvereniging en het gebiedsteam van gemeente Harlingen. Het is bedoeld om
zichtbaarder te zijn en dichterbij de bewoners te staan.
Ontmoetingsplek voor en door omwonenden
De buurtkamer is een benedenwoning op de Karveelstraat 36 in het Oosterpark. Buurtkamer ‘Voor
Mekaar’ is een ontmoetingsplek voor en door buurtbewoners. Zodat ze elkaar leren kennen, mee
kunnen doen in hun eigen wijk, trots zijn op elkaar, elkaars talenten zien en zich plezierig en veilig
voelen in hun wijk. Wethouder Erik de Groot: “We willen iedereen een plezierige woonomgeving
bieden. Tijdens de burendag vorig jaar hebben de inwoners van het Oosterpark aangegeven dat ze
graag een ontmoetingsplek in hun wijk wilden. Met deze Buurtkamer komen we tegemoet aan die
wens.” Petra van der Wier van de Bouwvereniging vult aan: “Vanuit de Bouwvereniging faciliteren wij
initiatieven en activiteiten voor en door bewoners die bijdragen aan veilig, prettig en gezond wonen.
Samen met de Huurdersvereniging Harlingen zetten we ons in voor leefbare wijken. Deze pilot is
daar een mooi voorbeeld van.”
Pilot van een jaar
Inwoners uit de gemeente Harlingen en met name uit het Oosterpark, zijn welkom om een kopje
koffie of thee te drinken of zelf iets te organiseren in de buurtkamer. Het is een pilot van een jaar om
te verkennen of de buurtkamer een positieve bijdrage oplevert in de wijk. De insteek is ook dat
organisaties die veel in de wijk actief zijn hun spreekuur kunnen houden in de buurtkamer. Zo komen
ze makkelijker in contact met de buurtbewoners en kunnen ze activiteiten vanuit hier organiseren.
De komende periode kijken de organisaties en buurtbewoners naar de optimale invulling van de
buurtkamer en de gewenste openingstijden.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*