Help de Pieten de CatchFish te vullen

Tijdens hun reis van Spanje naar Harlingen zagen Sinterklaas en de Pieten heel veel in de zee gewaaide plastic flessen drijven. De Pieten hebben de flessen uit zee gevist. Komende zaterdag gaan de Pieten de […]

Bestemmingsplancontrole

Vandaag vond een grootschalige handhavingsactie plaats op een gedeelte van het industrieterrein Oostpoort in Harlingen. Deze actie is uitgevoerd in samenwerking met de FUMO, Liander en de Politie Noordwest Fryslân. De actie was voornamelijk gericht […]

Bakken tegen eenzaamheid

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid van 29 september t/m 6 oktober vinden er door het hele land speciale activiteiten plaats om extra aandacht te vragen voor het thema eenzaamheid. Het gebiedsteam heeft samen met ouderenwerk […]

ANWB automaatje in Harlingen

ANWB AutoMaatje is een vervoersinitiatief waarbij vrijwilligers met hun eigen auto minder mobiele plaatsgenoten naar hun bestemming rijden. Mobiliteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De afstand tot de bushalte of het treinstation kan te ver […]

1 2 3 28