College stemt in met plan werkgroep Balklandpark-Noord

Het ontwerp van de werkgroep Balklandpark-Noord voor het noordelijke deel van het Balklandpark is
klaar. Het college van B&W is erg tevreden en heeft ingestemd met het ontwerp. De gemeente
neemt het grootste deel van het ontwerp mee in de uitwerking van het totale Balklandpark.
Werkgroep daagde gemeente uit met Right to Challenge
Vorig jaar heeft de werkgroep Balklandpark-Noord de gemeente ’uitgedaagd’ in het kader van Right
to Challenge. De werkgroep wilde graag zelf het ontwerp voor het noordelijke deel van het
Balklandpark maken. De gemeente was blij verrast met de uitdaging en heeft de initiatiefnemers
volop de ruimte gegeven. Het resultaat is een mooie aanvulling op het voorlopig ontwerp voor het
gehele Balklandpark.
Voorontwerp Balklandpark-Noord
De werkgroep brengt in haar ontwerp biodiversiteit, aantrekkingskracht, educatie, ontspanning en
spel samen. Dit komt tot uiting in onder meer bosschages en robuuste beplanting, kruidenrijk
grasland, een bijenstal en natuurlijke speelaanleidingen. Het college stemt in met het ontwerp en
neemt het grootste deel van het ontwerp over. Een aantal onderdelen pakt de werkgroep zelf verder
op, namelijk de bijenstal, het vleermuizenhotel, het insectenhotel, de keyholes en de stapelmuurtjes.
Het voorontwerp van de werkgroep is te vinden op https://balklandpark.nl/voorontwerp/.
Aansluiten op rest Balklandpark
Wethouder Erik de Groot: “de werkgroep heeft ontzettend haar best gedaan en een goed en
gedragen ontwerp gemaakt. Het is gelukt om in dit parkdeel de nadruk op biodiversiteit te leggen en
bovendien goed aan te sluiten op de rest van het park.” Wethouder Paul Schoute vult aan: “het was
best wel even spannend om als gemeente dit proces uit handen te geven. Dit is voor ons natuurlijk
ook een experiment en eerste keren zijn altijd spannend. Maar de werkgroep heeft het erg goed
gedaan, haar inzet heeft het geheel naar een hoger plan getild. Dit smaakt naar meer!”
Aanleg start medio 2021
De gemeente is bezig met het maken van een definitief ontwerp voor het hele Balklandpark. Het
ontwerp van de werkgroep Balklandpark-Noord wordt door de gemeente als uitgangspunt genomen
voor het definitief ontwerp van het noordelijk deel. Het is de bedoeling om medio 2021 te starten
met de aanleg van het Balklandpark.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*