De 168e PC op 4 augustus gaat door

Vanwege het coronavirus en de geldende maatregelen, kon het vorig jaar niet. Dit jaar zal de belangrijkste kaatswedstrijd, de PC, wél doorgaan. In een iets aangepaste vorm, maar ‘we gaan er dit jaar met dubbele energie een mooie dag van maken’, aldus PC-voorzitter Ids Hellinga. Begin deze week vond er een overleg plaats waarbij de organisatie van de PC aanwezig was, samen met de politie, Veiligheidsregio Fryslân, een afvaardiging van de Franeker horecaondernemers en gemeente Waadhoeke waarin de plannen voor de 168e PC zijn besproken.

Woensdag 4 augustus: toegang tot de 168e PC met toegangsbewijs én coronatoegangstest
Vorig jaar werd er wel gekaatst, maar het was geen PC zoals we dat gewend waren. Liefhebbers konden op de ‘fyfde woansdei’ de wedstrijd voor junioren (die in plaats van de PC werd georganiseerd) thuis live volgen, via de tv of radio. Dit jaar kunnen zij weer naar het Sjukelân. Burgemeester Marga Waanders: ‘we zijn heel blij dat dit weer mogelijk is. Zij het in aangepaste vorm’. Zo is er geen pré-PC en is het terrein op en rond het Sjukelân alleen toegankelijk voor publiek dat vooraf een toegangsbewijs heeft gekocht. Ook moet iedere aanwezige kunnen aantonen (met een zogenaamd coronatoegangsbewijs) dat ze gevaccineerd zijn tegen corona óf recent negatief getest zijn. Hierdoor kan op It Sjûkelân de anderhalvemeter-maatregel komen te vervallen.

Horeca wel open, maar geen feest in de stad
Tijdens de PC-dag zal de horeca in Franeker regulier open zijn. Het verschil met voorgaande PC-jaren is dat we nog wel met een aantal beperkingen te maken hebben rondom corona. Om die reden zal er in de binnenstad van Franeker geen feest zijn. Er is dus niets extra’s – zoals bandjes, feesttenten of livebeelden – in de binnenstad.

Afgesloten terrein
In totaal zullen er 9.000 mensen het terrein op kunnen, tijdens de PC. Het terrein is groter dan normaal waardoor er mogelijkheden zijn tot het nuttigen van een hapje of een drankje van de lokale horecabedrijven die daar aanwezig zullen zijn.

Meer informatie over de PC
De kaartverkoop van de PC start op 10 juli, via www.pc-franeker.nl. Daar is vanaf begin juli ook meer informatie te vinden over de coronatoegangstesten. Ook zal de organisatie van de PC binnenkort de omwonenden uitnodigen voor een gesprek om te laten zien hoe het PC-terrein er uit gaat zien. Ids Hellinga: ‘om de bezoekers van de PC en de bezoekers aan de stad Franeker niet te vermengen, zal het evenemententerrein een andere indeling krijgen’.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*