Duizendste uitzending ‘Fryslân Sjongt Gospel’

Zondag 2 april aanstaande van 08:00 – 09:30 uur presenteert Ale Bosch de 1000 e uitzending van zijn
gospelmuziek-programma ‘Fryslan Sjongt Gospel’ (FSG) op Radio Eenhoorn. Het programma begon
op 6 juni 2004. Bosch is naast presentator ook de samensteller en technicus en neemt het iedere
week van te voren zelf op.

Ale Bosch kwam in 1997 binnen bij Radio Eenhoorn na deelname aan de PC-kwis, onderdeel van de
sportuitzending rond het verslaan van de PC-kaatswedstrijd. Een medewerkster merkte op dat Bosch
een ‘mooie radiostem’ had en ‘wel bij de radio kon werken’. Aldus geschiedde.
Het idee voor FSG ontstond begin 2004. Een eerder gospelprogramma op Radio Eenhoorn was
gestopt en dus zag Bosch mogelijkheden dit gat te vullen. Hij had namelijk zeer grote affiniteit met
gospelmuziek.
Als 20-jarige richtte hij in Tzum met een vriend de gospelgroep ‘Vaya Con Dios’ op en bleef hier
twaalf-en-half jaar zingend lid. Toen de groep stopte ‘verhuisde’ Bosch naar mannenkoor ‘Laus Deo’
in Franeker. Door grote drukte met het kerkenwerk in Tzum moest hij hier mee stoppen.
Bosch was daarnaast ook nog eens twaalf-en-halfjaar lang voorzitter van de Stichting Fries
Gospelfestival en schreef een boek over de gospelgroepen in Friesland.
De gospelmuziek heeft een belangrijk deel van het leven van Bosch gevuld en doet dat nog steeds.
Want dit is ‘muzyk mei in hiele grutte boadskip en fan die boadskip wol ik graach oare minsken
fertelle, omdat myn hert dêr fol fan is’, zo schrijft hij in een artikel over het jubileum in het
medewerkersblad van de omroep.

De opzet van het programma is dat er alleen Fries- en Nederlandstalige gospelmuziek wordt gedraaid
omdat de doelgroep, de oudere generatie, Engelse teksten nauwelijks tot niet verstaat. En dan komt
de boodschap van de muziek volgens Bosch niet over.
Tot het voorjaar van 2021 had Bosch geen uitzending gemist. Maar toen kwam corona en belandde
hij in het ziekenhuis en was tien weken lang uit de roulatie. Die periode werd overigens ‘fantastysk
opfongen’ door collega’s.
Bosch is ‘net grutsk mar wol hyl tankber’ dat hij de mijlpaal van 1000 uitzendingen haalt. Niet alleen
omdat hij van Radio Eenhoorn die mogelijkheid heeft gekregen ‘mar noch folle mear tankberens giet
út nei myn Himelske Heit. Dit omdat it programma eltse wike ta ear en lof fan Syn Hillige Namme
makke wurde mei en ik dit programma troch Syn helpe meitsje kin’ aldus Bosch.
Hoe de jubileumuitzending er uit komt te zien is nog niet bekend ‘mar ik lit it mar moai oer my hinne
komme’.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*