Een kijkje in het Balklandpark

Meer groen in Harlingen

Sinds vorig jaar is de aanleg van het Balklandpark van start gegaan. Inmiddels heeft er veel grondverzet plaatsgevonden, is er veel groen aangeplant, de insteekhaven met steiger gerealiseerd en de ‘Balkbrug’ afgemaakt. Daarnaast zijn de eerste speel- en buitensporttoestellen geplaatst en kunnen deze gebruikt worden. Een aantal werkzaamheden lopen nog, zoals bijvoorbeeld de aanleg van de paden. Zodra deze zijn aangelegd, worden er ook nog fitnesstoestellen geplaatst. De verwachting is dat het park in 2023 opgeleverd is.

Stormbaan
Onlangs is een dam aangelegd bij het gedeelte waar een stormbaan komt te staan.
“De grote blikvanger van dit deel van het park wordt de aan te leggen stormbaan ter hoogte van de al aangelegde waterpartij. Samen met betrokken inwoners, ondernemers en toekomstige gebruikers zoals het RSG Simon Vestdijk, is onder begeleiding van een professionele ontwerper hard gewerkt aan een definitief ontwerp voor de stormbaan. Een voor Harlingen unieke voorziening die deels over het water wordt aangelegd voor een extra uitdaging. Hierdoor is de stormbaan geschikt voor sporten, spelen en bewegen op verschillende niveaus”, aldus wethouder Erik de Groot.

Samenwerking met omgeving
Franke Willem Hoekstra, toezichthouder van het Balklandpark, gaf aan dat het park een duurzame en groene parel van Harlingen wordt. “We werken samen met bewoners en de gemeente om het park een mooie invulling te geven. In samenwerking met de werkgroep Balklandpark Noord maken we er een groene oase van.” De werkgroep is inmiddels omgevormd tot de Stichting Ecologisch Stadspark Harlingen en is volop betrokken bij de uitvoering. Er worden nog verschillende soorten bloemenmengels gezaaid en bomen geplant. Ook zijn er plannen om een vleermuishotel, stapelmuurtjes, keyholegarden en een bijenstal in het park te plaatsen.

Duurzaam gebruik van materiaal
Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel in de aanleg van het park. Wat gebruikt kan worden, krijgt nieuw leven ingeblazen en wordt door de stichting zoveel mogelijk circulair ingezet. Het snoeiafval van de bomen is door de stichting gebruikt om takkenrillen te maken welke gebruikt worden als broed- en schuilgelegenheid voor vogels en andere dieren. Het stamhout dat van gerooide bomen bruikbaar was, is gebruikt om op de heuvels te klauteren. In het gebied van de Westerzeedijk is een sanering van de grond geweest. De bruikbare grond is gebruikt in het park om heuvels te creëren en waar nu de eerste beplanting al bloeit. Samen met de stichting is er gekeken naar creatieve ideeën voor het park.
Ook restpartijen stenen en tegels, die de gemeentewerf nog heeft liggen, krijgen een plekje in het park. Hiermee worden de stapelmuurtjes gemaakt. Zo wordt er zo min mogelijk verspild en worden restproducten efficiënt ingezet.

Stadspark voor iedereen
Waar eerst voetbalvelden te vinden waren, is nu een terrein waar volop gewerkt wordt. Het Balklandpark wordt een stadspark dat voor iedereen iets te bieden heeft, zowel bewoners als bezoekers. Het park is daarmee voor alle leeftijden toegankelijk, van jong tot oud.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*