‘Een kleine spraakmakende corporatie met hart voor de huurders’

Harlingen- De Bouwvereniging liet zich afgelopen jaar visiteren door extern bureau Cognitum. Vanuit
de autoriteit voor woningcorporaties is de visitatie verplicht gesteld. De prestaties van alle
corporaties in Nederland, worden eens per vier jaar gepeild door een extern bureau.
Meting prestaties
Het visitatiebureau bekijkt rapportages, communicatie, verslagen van de afgelopen vier jaar.
Cognitum interviewde huurders, wijkplatforms en samenwerkingspartners van de corporatie
waaronder de gemeente en zorgpartijen. Op deze manier brengt zij de prestatie en de waardering
van de corporatie beeld.
Hart voor de huurders
‘Een kleine maar spraakmakende corporatie in het Noorden van het land, met het hart voor
de huurders op de goede plaats’. Zo wordt de Bouwvereniging getypeerd in het rapport. Petra van
der Wier ‘We maken stappen naar een meer open organisatie, waarin de huurder centraal staat. Het
rapport bevestigt dat wij op de goede weg zijn’.
Betrokken en dichtbij
De Bouwvereniging heeft zo’n 2.500 sociale
huurwoningen in de gemeente Harlingen. De
kleine schaal is ook de kracht van de corporatie.
‘We werken met korte lijnen en trekken steeds
meer op met bewoners en partners waarmee we
samen werken’ Petra van der Wier, directeurbestuurder. Een aantal jaar geleden zaten
herstructureringsopgaven op slot. Er was gebrek
aan draagvlak. We zijn opnieuw met betrokkenen
stap voor stap door het proces gegaan. Huurders
kregen ruimte om mee te denken met de
plannen. Vanuit de visitatie krijgen wij terug dat
wij hier goed in zijn geslaagd.
Veilig, prettig en gezond wonen
Bij de Bouwvereniging werken doeners. Uit het rapport; ‘Een no-nonsens organisatie die weet wat ze
wil’. In de samenwerking met partners kan zij nog groeien. Dit geldt ook voor expliciet maken wat zij
doet en waarom ze dit zo doet. Ze is al goed op weg en kan dit op aantal terreinen nog verder
ontwikkelen. ‘Het visitatierapport houdt ons een spiegel voor. Met de nieuwe inzichten gaan wij onze
dienstverlening verbeteren. Zodat wij nog beter in staat zijn om samen met onze partners ‘Veilig,
prettig en gezond wonen aan te bieden’, Petra van der Wier. Het rapport is te lezen op de website
www.debouwvereniging.nl bij publicaties.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*