Gebiedsverbod voor 16 jongeren in centrum Harlingen

Sinds half oktober 2020 is het onrustig in de binnenstad van Harlingen. Een groep jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 20 jaar zorgt voor veel overlast met geluid, vernielingen en een dreigende sfeer. Diverse brieven en daarnaast gesprekken van burgemeester en politie met jongeren en hun ouders hebben niet geholpen. De maat is nu vol voor burgemeester Roel Sluiter die daarom een gebiedsverbod instelt. Hij wil dat de rust terugkeert voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad.

De geconstateerde feiten
De overlast bestaat uit het afsteken van zwaar vuurwerk, het in brand steken van kerstversiering, een obstakel op de rijweg plaatsen, ruiten ingooien, bewoners onheus bejegenen en zeer recent eieren gooien. Door deze overlast wordt de openbare orde en veiligheid en de woon- en leefomgeving van de inwoners van de binnenstad in ernstige mate aangetast.

Gebiedsverbod geldt een maand
Het gebiedsverbod geldt voor de periode van vrijdag 5 maart 2021 vanaf 18.00 uur en eindigt op zondag 4 april 2021 om 21.00 uur. Het gebiedsverbod is van toepassing op het gebied Lanen, Voorstraat, de Grote Bredeplaats en de Noorderhaven. Het gebied wordt afgegrensd door de Kleine Bredeplaats, de Vismarkt, de Heiligeweg en het Noordijs.

Dwangsom
Omdat de diverse brieven en gesprekken geen soelaas hebben geboden is de inschatting dat er kans is op herhaling. Om dit te voorkomen geldt voor iedere jongeren een dwangsom van €300,- per overtreding van het gebiedsverbod tot een maximaal bedrag van €1.500,-.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*