Gemeente Harlingen doet vervolgonderzoek naar toekomstig gemeentehuis

Gemeente Harlingen doet vervolgonderzoek naar een locatie voor het toekomstige gemeentehuis.
Woensdag 22 februari heeft de gemeenteraad besloten dat de centrumlocatie onvoldoende
geschikt is voor huisvesting van de ambtelijke organisatie. Er komt nu een voorstel voor de
gemeenteraad hoe het vervolgproces eruit komt te zien.
Aanvullend onderzoek centrumlocatie
Op dit moment heeft de gemeente vier locaties; Het Vierkant, de Groenlandsvaarder, de
Waddenpromenade en het Stadhuis. In januari 2022 gaf de gemeenteraad de opdracht om
aanvullend onderzoek te doen naar passende huisvesting voor een toekomstig gemeentehuis. Er is
onderzocht of de centrumlocatie geschikt is voor ambtelijke huisvesting en als Huis van de
Gemeente. Hieraan hebben medewerkers, ondernemers en inwoners een bijdrage geleverd.
Nieuw locatieonderzoek
Woensdagavond 22 februari heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel Huis van de Gemeente 2022
behandeld. De gemeenteraad stemt unaniem in met een vervolgonderzoek naar een nieuwe locatie.
En heeft daarmee besloten om geen verder onderzoek te doen naar passende huisvesting in het
centrum.
Hoe nu verder
Wethouder Erik de Groot: “In het debat is door de gemeenteraad aangegeven dat het belangrijk is
dat de gemeenteraad actief betrokken wordt. Het actief betrekken van en het ontsluiten van kennis,
kunde en betrokkenheid van onze inwoners, ondernemers en medewerkers is belangrijk om te komen
tot een goed vervolg. Dit zullen we zorgvuldig gaan doen. Daarom komen we met een voorstel aan de
gemeenteraad hoe we het vervolgonderzoek willen oppakken.”
Meer informatie
U kunt het raadsvoorstel inclusief bijlagen lezen op de website van gemeente Harlingen onder
agendapunt 6 ‘Huis van de Gemeente Harlingen 2022’. Ook leest u hier de uitkomsten van het
Inwonersonderzoek Huis van de Gemeente, uitgevoerd door onderzoeksbureau Partoer.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*