Gemeente stimuleert biodiversiteit via bermbeheer

Gemeente stimuleert biodiversiteit via bermbeheer

Om bijen, andere insecten en kleine zoogdieren te helpen verhoogt de gemeente de biodiversiteit. Biodiversiteit is de hoeveelheid aan verschillende soorten planten, bloemen, kruiden, insecten, dieren, etc. Gemeente Harlingen is hier al mee begonnen in haar bermen. Met kruidenrijke bermen wordt een nieuwe omgeving gecreëerd waar verschillende soorten planten voorkomen waardoor bermen een eigen maairegime vragen. Langs wegen door de stad, maar ook buiten de bebouwde kom kan men zien dat de gemeente stukken gras met daarin verschillende soorten kruiden en bloemen heeft laten staan. Al lijken velen van deze bloemen uitgebloeid, er zijn er zeker een paar die nog niet klaar zijn dit jaar.

Kruidenachtige planten trekken insecten en dieren aan
Het toevoegen van de kruidenachtige planten zorgt ervoor dat verschillende dieren worden aangetrokken. In een kruidenrijke bermvegetatie leven veel nuttige insecten. Zij zorgen voor bestuiving van kruiden en gewassen of kunnen natuurlijke vijanden zijn voor plagen die door monoculturen ontstaan. Door te zorgen voor meer biodiversiteit in zowel flora als fauna ontstaat een beter ecologisch evenwicht. Zo zijn wormen, kevers, dagvlinders, bijen en insectenetende vogels bij de kruidenberm te vinden. Dit komt met name door het verhoogde voedselaanbod en de schuil- en overwinteringsmogelijkheden die de plantensoorten creëren.

Maaibeleid bepaalt  in belangrijke mate de kwaliteit van de biodiversiteit
Het maaibeleid is al recent aangepast en vele bermen worden nog maar één of twee keer per jaar gemaaid. Door later te maaien krijgen zaden de kans zich te verspreiden voordat er gemaaid wordt. Ook zullen er insecten gespaard worden wanneer er tegen de winter pas gemaaid wordt.
Maar zoals eerder gezegd zal niet al het gras weggehaald worden. Door het maaien van bermen wordt de omgeving van insecten verstoord. Voor een veilige overwintering van insecten en kleine zoogdieren zijn perceeltjes of randen die om het jaar of om de twee jaar worden gemaaid noodzakelijk. Door delen te laten staan creëert gemeente Harlingen schuilplaatsen voor insecten, maar ook voor kleine zoogdieren tegen de koude winter. Er zijn verschillende soorten insecten die bijvoorbeeld overwinteren in holle stengels. Volgend jaar zullen er weer andere stroken worden uitgekozen om te laten staan. Dit wordt gefaseerd maaien genoemd en is zeer belangrijk voor de biodiversiteit.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*