Gemeentelijke lasten inwoners Harlingen laag

Harlingen is en blijft voor wat betreft de gemeentelijke lasten een van de goedkoopste Friese gemeenten. Een artikel in de Telegraaf laat vandaag een tabel zien waaruit blijkt dat Harlingen landelijk de grootste stijger is voor wat betreft de gemeentelijke lasten. Dat is niet correct. De Telegraaf heeft onjuiste informatie van het CBS gebruikt. Zo zijn in de berekening ook de parkeerinkomsten voor het langparkeren gebruikt (Harlingen is sinds kort zelf beheerder van het langparkeerterrein). Dit is door vertaald als zijnde een stijging van de lasten voor inwoners. Deze lasten worden betaald door bezoekers en niet door inwoners. De parkeeropbrengsten worden juist ingezet om de lasten voor inwoners zo laag mogelijk te houden. Harlingen is en blijft dus voor wat betreft de gemeentelijke lasten juist een erg goedkope gemeente.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*