Gemeenteraad start met proces “Akkoord op Hoofdlijnen”

De gemeenteraad van de gemeente Harlingen heeft tijdens de raadsvergadering van 11 mei 2022 de procesopdracht voor de procesbegeleider met algemene stemmen aangenomen. De heer R. Osinga, bestuurskundige en docent aan de Thorbecke Academie, zal de raad ondersteunen om te komen tot een “Akkoord op Hoofdlijnen”.

De hoofdonderdelen uit het advies van de informateur zijn versterking van de lokale democratie, versterking van de samenwerking in Harlingen en een actievere rol voor de gemeenteraad. Tevens staat in het advies van de informateur het voorstel om deze speerpunten uit te werken in een
“Akkoord op hoofdlijnen”.

Het “Akkoord op Hoofdlijnen” van de gemeenteraad zal bestaan uit twee onderdelen, een democratisch-akkoord en thematisch-akkoord. Op zaterdag 14 mei 2022 is er door alle fracties enthousiast gestart met het democratisch akkoord. Het democratisch akkoord geeft richting aan de samenwerking in de raad, tussen raad en de inwoners en tussen de raad en het college van B&W. Alle fracties waren aanwezig tijdens deze dag om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Op woensdag 18 mei 2022 is gestart met het thematische deel van het “Akkoord op Hoofdlijnen”. In dit deel zullen zeven inhoudelijke thema’s worden besproken, verspreid over meerdere avonden. De fracties kunnen hun ambities en wensen voor deze thema’s inbrengen tijdens de gesprekken.
Het Akkoord op Hoofdlijnen zal in de raadsvergadering van 21 juni 2022 worden behandeld.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*