Gratis Biobakje en Biozakjes voor inwoners Harlingen

Gemeente Harlingen werkt samen met Omrin én inwoners aan een duurzame gemeente met minder
restafval. Daarom organiseren de gemeente en Omrin allerlei leuke en ludieke acties. Een van de
acties is het aanbieden van een gratis Biobakje en Biozakjes voor onze inwoners. Met een Biobakje
en Biozakjes wordt afval scheiden sneller én makkelijker.
Biobakje maakt afval scheiden makkelijker
Wij snappen dat het voor inwoners van de binnenstad lastig kan zijn om groente-, fruitafval en
etensresten te scheiden, omdat ze geen Biobak (groene container) hebben. Daarom willen we hen de
kans geven een gratis Biobakje voor op het aanrecht aan te vragen. Wethouder Harry Boon:
“Vandaag en gisteren kregen alle inwoners van de binnenstad een flyer in de brievenbus om ze warm
te maken voor de mooie actie. Natuurlijk is de actie niet alleen voor de inwoners van de binnenstad.
We willen graag ál onze inwoners stimuleren om afval goed te scheiden, dus iedereen binnen
gemeente Harlingen kan zich aanmelden voor deze actie!” Maar, let op: OP = OP.
Aanmelden is noodzakelijk
Aanmelden voor een gratis Biobakje en/of Biozakjes kan via onze website:
www.harlingen.nl/minderafval. Daar wordt gevraagd of je een Biobakje en/of Biozakjes wilt
aanvragen. (Maximaal één Biobakje per huishouden). Je wordt ook direct gevraagd om een tijdslot te
reserveren. Alleen zo kunnen we de Biobakjes en Biozakjes veilig en coronaproof uitdelen. Op vrijdag
5 maart tussen 16.00 en 18.00 uur en zaterdag 6 maart tussen 10.00 en 12.00 uur kunnen inwoners –
met hun aanmelding – hun aanvraag ophalen bij onze gemeentewerf.
Meer doen voor minder afval
In de afgelopen vier jaar zat er ongeveer 60% herbruikbaar materiaal in het restafval in gemeente
Harlingen. Om van Harlingen een gemeente met minder afval te maken, hebben we alle inwoners
nodig. Daarom gaan gemeente Harlingen en Omrin in gesprek met de inwoners van gemeente
Harlingen. Bijvoorbeeld door presentaties te geven op scholen, bij dorpsbelangen en
wijkverenigingen. Bovendien worden inwoners uitgedaagd om het gewicht van hun restafval omlaag
te brengen. De acties worden een jaar lang aangeboden, daarna kijken gemeente Harlingen en Omrin
hoe de acties een vervolg krijgen. De eerste actie is dus het GRATIS uitdelen van Biobakjes en
Biozakjes voor inwoners van onze gemeente.
VANG-doelstellingen
De wereldbevolking groeit en grondstoffen raken uitgeput. Het wordt daarom steeds belangrijker om
herbruikbare materialen uit afval zo goed mogelijk te benutten. Bovendien moet de hoeveelheid
huishoudelijk afval in Nederland flink verminderen. De rijksoverheid heeft hiervoor VANGdoelstellingen opgesteld. VANG staat voor: Van Afval Naar Grondstof. Het doel is om 75% van al het
huishoudelijk afval te scheiden, zodat we de grondstoffen opnieuw kunnen gebruiken. Het tweede
doel is om te komen tot een maximum van 100 kilogram restafval per inwoner per jaar. Voor de
gemeente Harlingen zit het gemiddelde restafval per inwoner per jaar daar ruim boven.
Meer informatie op www.harlingen.nl/minderafval.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*