Grote belangstelling voor gratis Biobakjes

Onder grote belangstelling gaf wethouder Harry Boon de formele aftrap voor de acties voor Minder
Afval Harlingen. De eerste actie is het uitdelen van gratis Biobakjes en -zakjes aan inwoners van
gemeente Harlingen. Met een Biobakje en Biozakjes is afval scheiden nog makkelijker, met name
voor inwoners van de binnenstad die vaak geen Biobak bij huis hebben staan.
Vandaag konden de eerste inwoners van de gemeente hun gratis Biobakje en -zakjes ophalen op de
gemeentewerf. Daarmee is de eerste actie die de gemeente samen met Omrin organiseert van start
gegaan. Dit jaar volgen er nog vele andere acties om inwoners te helpen hun afval beter te scheiden.
Aanvraag liep storm
Er was grote belangstelling voor deze actie, mede doordat inwoners van de binnenstad een flyer
hebben ontvangen in hun brievenbus. Vandaag en morgen komen maar liefst 300 inwoners hun
Biobakje en/of -zakjes halen. Wethouder Harry Boon is erg onder de indruk dat zoveel mensen mee
willen doen. “Het liep storm met de aanvragen, binnen drie werkdagen waren al een kleine 300
Biobakjes aangevraagd. Ik vind het fantastisch dat zoveel inwoners mee willen werken om hun afval
beter te scheiden en daardoor minder restafval te krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat we met alle
acties die we organiseren nog veel meer mensen kunnen helpen en stimuleren om met z’n allen
minder restafval te produceren. En daardoor te groeien naar een circulaire samenleving.”
Meer doen voor minder afval
In de afgelopen vier jaar zat er ongeveer 60% herbruikbaar materiaal in het restafval in gemeente
Harlingen. Om van Harlingen een gemeente met minder afval te maken, hebben we alle inwoners
nodig. Daarom gaan gemeente Harlingen en Omrin in gesprek met de inwoners van gemeente
Harlingen. Bijvoorbeeld door presentaties te geven op scholen, bij dorpsbelangen en
wijkverenigingen. Bovendien worden inwoners uitgedaagd om het gewicht van hun restafval omlaag
te brengen. De acties worden een jaar lang aangeboden, daarna kijken gemeente Harlingen en Omrin
hoe de acties een vervolg krijgen. De eerste actie is dus het gratis uitdelen van Biobakjes en Biozakjes
voor inwoners van onze gemeente.
VANG-doelstellingen
De wereldbevolking groeit en grondstoffen raken uitgeput. Het wordt daarom steeds belangrijker om
herbruikbare materialen uit afval zo goed mogelijk te benutten. Bovendien moet de hoeveelheid
huishoudelijk afval in Nederland flink verminderen. De rijksoverheid heeft hiervoor VANGdoelstellingen opgesteld. VANG staat voor: Van Afval Naar Grondstof. Het doel is om 75% van al het
huishoudelijk afval te scheiden, zodat we de grondstoffen opnieuw kunnen gebruiken. Het tweede
doel is om te komen tot een maximum van 100 kilogram restafval per inwoner per jaar. Voor de
gemeente Harlingen zit het gemiddelde restafval per inwoner per jaar daar ruim boven.
Meer informatie op www.harlingen.nl/minderafval.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*