Harlingen aan de slag met duurzaamheid

Gemeente Harlingen is bezig met het opstellen van de nieuwe duurzaamheidsagenda. Hierin staat
wat de gemeente de komende jaren gaat doen aan duurzaamheid. De gemeente is momenteel aan
het inventariseren wat al is gedaan en wat in de beleidsstukken is vastgelegd. Zo ontstaat een goed
overzicht. Ook wordt zo duidelijk waar de gemeente nog mee aan de slag moet.
Bijeenkomsten in september
De gemeente wil in gesprek met haar inwoners over het thema duurzaamheid. Hiervoor worden drie
avonden georganiseerd. Inwoners kunnen dan aangeven wat zij belangrijk vinden en waar de
gemeente volgens hun meer aandacht aan moet besteden. Wethouder Harry Boon: “De nieuwe
duurzaamheidsagenda moet realistisch zijn. Niet op basis van wollige visies, maar op basis van
‘handen uit de mouwen’. Het moet passen bij onze inwoners. En daarom hebben we uw inbreng
nodig!”
Opzet bijeenkomsten
Tijdens de avond gaan de groep in kleinere groepen uiteen. Elke groep bespreekt een van de zes
duurzaamheidsthema’s waar de gemeente mee aan de slag wil. Vervolgens wisselen de groepen van
thema, zodat iedereen over meerdere thema’s kan meepraten.
De zes duurzaamheidsthema’s zijn:
– Energietransitie (energiebesparing en de overstap naar duurzame energie voor warmte en
stroom)
– Circulaire economie (kringlopen sluiten, afvalstoffen zijn grondstoffen)
– Klimaatadaptatie (zorgen dat we voorbereid zijn op de veranderingen in het klimaat)
– Biodiversiteit (meer kansen voor planten en dieren)
– Duurzame mobiliteit (rijden op groene brandstoffen)
– Sociale duurzaamheid (iedereen doet mee, gelijke kansen)
Opgave voor 27 augustus
Wilt u meepraten over duurzaamheid? Meld u aan via communicatie@harlingen.nl. Opgave is
mogelijk tot 27 augustus. Geef in uw mail aan:
1. Welke datum en locatie uw voorkeur heeft
2. Over welke 3 thema’s u bij voorkeur meedenkt
De bijeenkomsten zijn op:
2 september in Midlum
6 september online bijeenkomst
7 september in Harlingen
Het programma en de inhoud van alle avonden is hetzelfde. Inloop vanaf 19.15u, start om 19.30u en
afsluiting om 21.30u.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*