Harlingen blij met voorgenomen provinciale steun Tall Ships Races 2026.

In het bestuursakkoord ‘Oparbeidzje foar Fryslân’ staat provincie Fryslân stil bij de Tall Shipasraces 2026 in Harlingen. Evenementen rondom kennisontwikkeling, arbeid en toerisme zijn voor de provincie belangrijk. Hierbij wordt expliciet verwezen naar het internationale maritieme evenement dat voor de vierde keer naar Harlingen komt.

Burgemeester Ina Sjerps is blij dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten geld wil vrijmaken voor de Tall Ships Races. “De afgelopen edities hebben we Harlingen en Fryslân prachtig op de kaart gezet. Honderdduizenden bezoekers hebben ervaren hoe wij ons maritieme DNA tastbaar weten te maken. Dat de provincie zich net als wij wil hardmaken voor de editie in 2026 is ontzettend fijn.” De Tall Ships Races Harlingen 2026 worden in het bestuursakkoord genoemd onder het kopje gastvrijheidseconomie. Binnen dit bredere thema wordt jaarlijk 2,9 miljoen euro structureel vrijgemaakt en 4 miljoen euro eenmalig tijdens deze collegeperiode.

Honderdduizenden bezoekers.

Medio juni heeft de Engelse organisatie STI gekozen voor Harlingen als gaststad voor de Tall Ships Races. De internationale vloot verplaatst zich langs verschillende Noord Europese steden. In 2026 zullen de unieke zeilschepen aanleggen in de Friese havenstad. Sinds 2014 is Harlingen gaststad voor het maritieme evenement dat honderdduizenden bezoekers trekt.
De Tall Ships Races Harlingen 2026 vinden over drie jaar plaats van 3 t/m 6 juli.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*