Harlingen en Waadhoeke zetten bij warmtetransitie eerst in op isolatie

De gemeenten Harlingen en Waadhoeke werken samen in de warmtetransitie. Deze transitie gaat
over hoe we de komende jaren over kunnen stappen op duurzame warmtebronnen. Door de
overheid is namelijk besloten dat er vanaf 2050 geen aardgas meer wordt gebruikt voor het
verwarmen van woningen of voor het koken. Dit is een ingrijpende verandering voor alle inwoners
en daarom gaat deze overgang stapsgewijs. Als eerste stap zetten Gemeente Harlingen en
Gemeente Waadhoeke in op isolatie van alle gebouwen, zodat er in de toekomst minder energie
nodig is om ze te verwarmen.
Voor 2030 geen wijken of dorpen van het aardgas af
De gemeenteraden van de beide gemeenten hebben deze week de transitievisie Warmte vast
vastgesteld. De plannen zijn te raadplegen via www.harlingen.nl en www.waadhoeke.nl. In de
plannen staan de eerste stappen om te komen tot twee aardgasvrije gemeenten. Wethouder Harry
Boon van Harlingen: “We kiezen er als gemeenten voor om tot 2030 geen dorpen of wijken aan te
wijzen om aardgasvrij te worden. Daarvoor is het nog te vroeg. De klimaatopgave is erg ingewikkeld,
en heeft daarom aandacht en tijd nodig. Er is nog veel onzeker over welke andere manieren er nu
zijn om woningen te verwarmen. Bovendien is het nu nog erg duur om een woning die met gas
verwarmd wordt, op een andere manier te verwarmen.”
Inzetten op isolatie en besparen
Gemeente Harlingen en Gemeente Waadhoeke kiezen ervoor om stapsgewijs richting aardgasvrij te
gaan en eerst in te zetten op isoleren en besparen. Zo worden alle gebouwen geleidelijk aardgasvrijklaar gemaakt. Wethouder Jan Dijkstra van Waadhoeke: “Ik tink dat we sa reëele stappen sette nei
gasleas yn de takomst. Ús oertsjoeging is dat der noch folle mear besparre wurde kin op gasferbrûk,
wat better is foar brûker en miljeu. Dêr kin nimmen spyt fan krije en gasleas wurde wurdt in stik(je)
makliker.”
Ondertussen blijven de gemeenten ook onderzoek doen naar duurzame warmtebronnen. Zo is het
wellicht op een aantal plekken mogelijk om restwarmte van de industrie te gebruiken om woningen
te verwarmen. Ook de mogelijkheid van groen gas wordt nader onderzocht de komende jaren.
Daarbij worden de nieuwe technologische ontwikkelingen scherp in de gaten gehouden.
Daarbij worden de nieuwe technologische ontwikkelingen scherp in de gaten gehouden. Gezien de
technologie zo snel kan veranderen, wordt de transitievisie Warmte iedere vijf jaar bijgesteld met de
nieuwste kennis en informatie. Komend jaar gaan de beide gemeenten aan de slag met een
uitvoeringsplan. Hierin staat concreet beschreven hoe en wanneer de eerste stappen worden gezet.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*