Harlingen is financieel gezond en blijft investeren in projecten, beleid en voorzieningen

Sluitende begroting 2021 vastgesteld

De gemeenteraad heeft gisteravond in meerderheid de sluitende programmabegroting 2021 vastgesteld. De gemeente Harlingen is financieel gezond. Ondanks de landelijke trend van afnemende financiële ruimte blijven de voorzieningen in de gemeente op het bestaande niveau. Om de stad en dorpen Midlum en Wijnaldum structureel welvarend te maken wordt er opnieuw geïnvesteerd in projecten, beleid en voorzieningen voor alle inwoners.

Voorbeelden van structurele investeringen die de gemeente gaat doen:
Monumentenstichting Harlingen
– Handhaving alcohol jongeren
– Kunstobject Nieuwe Willemskade
– Jachthaven De Leeuwenbrug

Voorbeelden van eenmalige investeringen die de gemeente gaat doen:
– Project Westerzeedijkgebied
– Doorontwikkeling Citymarketing Harlingen, Welkom aan Zee
– Herinrichting Winamerdyk
– Kwaliteitsverbetering herinrichting Spoorstraat
– Onderzoek toegankelijkheid minder-validen openbaar gebied
– Educatiemedewerker museum Hannemahuis
– Verlengen pilot Preventieve inzet Jeugdteam
– Formatie vroegsignalering problematische schulden
– Meerkosten verplaatsen hoofdveld FC Harlingen door plaatsen tribune
– Vervolg uitvoering MienMaatsje door de Skule
– Formatie Gebiedsteammedewerker binnen de huisartsenpraktijk
– Onderzoek vergroting aanbod huurwoningen voor middeninkomens
– Mobiel podium toneelvereniging
– Gemeentelijke communicatie en stimuleren burgerparticipatie

Om de begroting ook in de toekomst sluitend te houden is een tweetal beleidsvoorstellen opgenomen die extra opbrengsten genereren. Het gaat hierbij om het (stad)parkeren en de OZB-heffing (onroerende zaakbelasting). De extra kosten voor de inwoners zijn minimaal. De kosten voor parkeervergunningen en het stadsparkeren gaan gemiddeld met circa 10% omhoog. De OZB-heffing stijgt met 1% extra bovenop de inflatiegewijze stijging van 1,5%. Daarmee blijft Harlingen de goedkoopste woongemeente van Fryslân.voor huishoudens qua totale lastendruk.

Amendement en moties aangenomen
De gemeenteraad stemde gisteren in meerderheid ook in met een amendement (nieuw voorstel vanuit de raad) om het budget voor de jeugdzorg in 2021 te verhogen. Verder stemde de raad in met een tweetal moties (aanvullende voorstellen vanuit de raad op collegebeleid of voorstellen). Zo wordt onderzocht wat nodig is om meer zekerheid te krijgen dat de huidige gemeentelijke subsidie ook daadwerkelijk leidt tot een zwemdiploma binnen het schoolzwemmen. Daarnaast wordt bij de planontwikkeling van het nieuwe gemeentehuis (huis voor de gemeente) onder andere burgerparticipatie toegepast.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*