Harlingen neemt tijd voor landmark

Het college van burgemeester en wethouders van Harlingen heeft besloten om voor het ontwerp van
The Drop geen medewerking te verlenen aan het verzoek om een voorgestelde landmark op de
Zuiderpier in Harlingen te plaatsen. De landmark, door de initiatiefnemer The Drop genoemd, zou
een hoogte moeten krijgen van bijna 60 meter en onder meer plaats bieden aan een uitkijkplatform
en horeca.
Er zijn meerdere overwegingen, die tot dit besluit van het college hebben geleid. Het college wil wel
de mogelijkheid openhouden een landmark te ontwikkelen, die voldoet aan een goede ruimtelijke
ordening met een specifiek verbindend karakter met Harlingen.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*