Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke zoeken inwoners die recht hebben op € 1300 Energietoeslag

Franeker, 13 oktober 2022

De gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke zijn begonnen met de uitbetaling van de verhoogde Energietoeslag aan inwoners met een laag inkomen. De Energietoeslag was een bedrag van € 800 en is nu verhoogd naar € 1300. De Energietoeslag is een tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen.

Iedere inwoner die al € 800 Energietoeslag ontvangen heeft, krijgt de extra € 500 uiterlijk halverwege oktober automatisch uitbetaald. Het is niet nodig om een nieuwe aanvraag in te dienen. De gemeenten zijn nog op zoek naar inwoners die wel recht hebben maar nog helemaal geen Energietoeslag ontvangen hebben.

Wie komt voor de Energietoeslag in aanmerking?
De Energietoeslag is bedoeld voor inwoners met een inkomen rond het sociaal minimum. Hoe hoog het inkomen precies mag zijn, hangt af van de persoonlijke situatie van de inwoner. Op www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag kan iedereen zien hoe hoog het inkomen mag zijn en welke andere voorwaarden gelden voor de Energietoeslag.

Oproep: help elkaar bij aanvragen Energietoeslag
De meeste inwoners in Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die recht hebben op de Energietoeslag, hebben de toeslag inmiddels ontvangen. De gemeenten zijn nog op zoek naar inwoners die wel aan de voorwaarden voldoen maar nog geen aanvraag ingediend hebben. Mogelijk omdat ze niet weten hoe ze de toeslag aan kunnen vragen of omdat ze moeite hebben met het vragen of accepteren van financiële hulp. De gemeenten roepen inwoners op om elkaar te helpen bij het aanvragen van de Energietoeslag.

De Energietoeslag aanvragen
Inwoners kunnen tot en met 31 december 2022 een aanvraag indienen bij De Dienst Noardwest Fryslân. Het aanvraagformulier staat op www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag of is op te vragen via 0517-380 200. Daar kunnen inwoners ook terecht met vragen over de Energietoeslag.

2022 en 2023
De Energietoeslag die nu uitbetaald wordt, is bedoeld voor energiekosten in 2022. Het Kabinet overweegt om de Energietoeslag ook in 2023 te verstrekken. Zodra meer bekend is over de doelgroep en voorwaarden in 2023, staat dat op www.sozawe-nw-fryslan.nl/energietoeslag.

Andere financiële hulp
De Dienst Noardwest Fryslân zorgt namens de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke voor de uitbetaling van de Energietoeslag. Voor verdere financiële vragen of hulp kunnen inwoners contact opnemen met het Gebiedsteam van hun gemeente. Gebiedsteam Harlingen: 14 0517, Gebiedsteam Waadhoeke: 0517 380 357, Eilandteam Vlieland: 0562 452 700 en Eilandteam Terschelling: 0562 446 244.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*