Harlinger Bos begint te veranderen

De renovatie van het Harlinger Bos is in volle gang. Inmiddels zijn de grove grondwerkzaamheden
uitgevoerd, zoals het verwijderen van een loze gasleiding en het uitzetten van de perceelgrens.
Vrijkomende grond is in het gebied verwerkt. Hierdoor zijn niet alleen kosten bespaard, maar is ook
variatie in hoogte ontstaan. Hierdoor heeft het park nu een heuvelachtig uiterlijk gekregen, met
lagere en hogere delen. Met deze grondwerkzaamheden is de basis gelegd voor de inrichting.
Speeltoestellen
In het Harlinger Bos komen natuurvriendelijke oevers en een betonnen wandelpad. Er is veel
aandacht voor de ontwikkeling van vitale inheemse planten, zo worden mogelijkheden gecreëerd
voor het vergroten van de biodiversiteit van het park. Gemeente Harlingen is in overleg met de
betrokken buurtverenigingen over de verdere invulling van het park, onder andere de beplanting en
de (natuurlijke)speeltoestellen. De gemeente stelt nu een concept inrichtingsplan op. Afgelopen
zomer heeft de gemeente een onderzoek gehouden over hoe het sporten en bewegen in de
openbare ruimte verbeterd kan worden. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in
het plan.
Fasegewijs
De werkzaamheden in het Harlinger Bos zouden al eerder starten. Vanwege het verwijderen van een
oude, loze gasleiding is vertraging ontstaan. Inmiddels is de gasleiding verwijderd. De renovatie van
het park wordt gefaseerd uitgevoerd. Hierdoor wordt voorkomen dat er kaalslag ontstaat, zo blijft
het park voor iedereen aantrekkelijk. Bovendien blijft de luwte in het park en blijft het leefgebied
voor de aanwezige dieren behouden.
Biodiversiteit
Het Harlinger Bos biedt natuur met verschillende functies en is als wijk- en buurtpark voor de
inwoners erg belangrijk. Op loopafstand, zorgt het park voor een moment van ontspanning.
Daarnaast geeft het park een impuls aan de biodiversiteit van Harlingen. In het park leven talloze
insecten, vogels en kleine zoogdieren. Door het natuurlijk beheer van gemeente Harlingen krijgen
bomen, struiken en kruiden de ruimte. Zo ontstaat een natuurlijk en aantrekkelijk park voor zowel
mens als dier.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*