Harlingers geven tips om beter afval te scheiden

Samen met Omrin heeft gemeente Harlingen een informatieve enquête uitgezet over afval scheiden.
We wilden graag weten of de inwoners van gemeente Harlingen hun afval al scheiden en op welke
manier. Ook wilden we graag tips geven en ophalen om het scheiden makkelijker te maken.
Bijna 380 inwoners vulden enquête in
Van de deelnemers vindt 89,4 % het milieu en duurzaamheid belangrijk. Zelfs 93,9 % geeft aan dat ze
het belangrijk vinden dat we ons afval zoveel mogelijk recyclen. De belangrijkste reden hiervoor is
dat het grondstoffen en energie bespaart en dat het goed is voor het milieu. Ook geven Harlingers
aan dit te doen voor de toekomst van hun (klein) kinderen.
Van de deelnemers aan de enquête scheidt 95,6% hun afval. Vooral het scheiden van papier is
populair, 97,2 % doet dit. Een minderheid van bijna 1 procent gaf aan hun afval niet te scheiden en
dat ook niet te gaan doen.
Plastic mag in restafval
In de informatieve enquête werden tips gegeven om het afval beter te scheiden. Zo ontdekten
deelnemers dat alle etensresten in de Biobak (groene container) mogen, zelfs als eten gebakken of
gekookt is. Ook mogen de koffiefilters met koffie in de Biobak. Plastic, blikjes, drinkpakken en luiers
mogen gewoon bij het restafval, Omrin haalt dat er door middel van nascheiding machinaal uit.
Benieuwd hoe het afval het beste gescheiden kan worden? Bekijk de scheidingswijzer voor welk afval
in welke bak hoort. Zo zorgt u voor een waardevolle afvalstroom.
Harlingers geven tips
Aan het einde van de enquête konden de deelnemers eigen tips geven voor een betere
afvalscheiding. Er zijn veel tips gegeven. Bijvoorbeeld om wasbare luiers te gebruiken en een tas van
huis mee te nemen bij het boodschappen doen. Een andere goede tip was om bij een bezoek aan de
milieustraat niet alles in vuilniszakken te stoppen, maar in dozen. Zo kan de doos leeggegooid
worden in de daarvoor bestemde bak en kan de doos daarna in de oud papier bak. Verder kunnen
broodzakken goed hergebruikt worden voor bijvoorbeeld de lunch buitenshuis of het invriezen van
eten. Gooi afval niet op de grond, maak vooral gebruik van de afvalbakken in de stad. Nog beter, help
de mede inwoners door af en toe zelf iets op te rapen van de straat/stoep. Of leen een grijper bij de
gemeentewerf voor het opruimen van zwerfafval. Samen wonen in een schone stad.
In 2022 meer textiel in grijze container dan in 2021
Tweemaal per jaar voert Omrin een sorteeranalyse uit. Dit wordt elk voor- en najaar gedaan. Door de
analyse wordt duidelijk welk soort afval er in het restafval zit (grijze container en ondergrondse
container). Uit de analyses van 2022 blijkt dat de inwoners van Harlingen het afval nog beter kunnen
scheiden. In 2022 bestond 46% van het afval in de Sortibak uit het juiste afval. Dit was afval wat daar
ook in hoorde. In 2021 was dit nog 52%. Het positieve is dat er in 2022 minder gft (groente-, fruit en
tuin afval) in de Sortibak werd gegooid, want dit hoort in de Biobak. Er is wel een stijging van textiel
in de Sortibak. Op de website van gemeente Harlingen staan de uitkomsten van de sorteeranalyses
van dit jaar en voorgaande jaren.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*