Hoe ziet u Harlingen in 2040?

De Omgevingswet verplicht elke gemeente om een omgevingsvisie op te stellen. Deze
omgevingsvisie vormt de basis voor het omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt straks alle
bestemmingsplannen en andere regels voor de fysieke leefomgeving. Het is daarom erg belangrijk
om nu al goed na te denken over de inhoud van de omgevingsvisie.
Het gaat om uw leefomgeving
Als gemeente hebben we natuurlijk ideeën bij de omgevingsvisie. Maar het is niet alleen onze
omgeving, maar ook uw leefomgeving. En daarom zijn wij benieuwd naar uw ideeën, zodat wij deze
mee kunnen nemen bij het opstellen van de visie. Dat kan over alles gaan, wat u belangrijk vindt.
Waar bent u trots op? Wat zou u graag willen behouden en wat kan beter? We nodigen u van harte
uit om uw tips, ideeën en eventuele zorgpunten met ons te delen via een online vragenlijst. Deze
kunt u vinden op www.Harlingen2040.nl. De vragenlijst is in te vullen tot en met 11 juli 2021.
Omgevingswet
Vanaf volgend jaar hebben we te maken met de Omgevingswet. Eén wet, waarin tientallen wetten
en honderden regels over de leefomgeving worden samengevoegd. Zo worden de regels voor de
fysieke leefomgeving inzichtelijker, voorspelbaarder en makkelijker om te gebruiken. Deze wet gaat
over ontzettend veel verschillende onderwerpen. Van wonen tot recreëren en van duurzaamheid tot
werkgelegenheid, het komt allemaal aan bod.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*