In de gemeente Harlingen ontvangt 1 inwoner een Koninklijke Onderscheiding.

Op dinsdag 26 april 2022 mocht burgemeester Ina Sjerps in de kantine van voetbalvereniging
Zeerobben een koninklijke onderscheiding uitreiken aan de heer D. ten Napel.
Naam: D. ten Napel, getrouwd met mevrouw A. ten Napel
Woonplaats: Harlingen
Leeftijd: 77 (geboortedatum 16-02-1945)
Onderscheiding: Dhr. ten Napel is onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau
Verdiensten:
1984-1986 Lid beroepingscommissie vacature dominee
Nederlands Hervormde Kerk Harlingen
1984-1989 Scriba en Ouderling Hervormde Kerkenraad Harlingen
1984-2013 Penningsmeester van de Stichting Moederlijke Weldadigheid
in Harlingen
1986-1989 Jeugdelftalleider zaterdagmiddag voetbalvereniging
Zeerobben Harlingen
1988-2010 Penningmeester van de Stichting “Huize Brandaris”
1990-1993 Lid beroepingscommissie vacature
Nederlands Hervormde Kerk Harlingen
1990-1995 Diaken Hervormde Kerk Harlingen
1996-1999 Lid Samen op Weg commissie Nederlands Hervormde Kerk Harlingen
2000-2003 Lid hoofdbestuur zaterdagmiddag voetbalvereniging
Zeerobben Harlingen
2000-2007 Ouderling Nederlands Hervormde Kerk Harlingen
2002-2013 Gemeenteraadslid namens het CDA
2013- heden Lid campagneteam CDA
2014-2018 Voorzitter bestuur CDA afdeling gemeente Harlingen
2016-2019 Voorzitter kerkrentmeesters voormalig
Nederlands Hervormde Kerk Harlingen
2016- heden Coördinator inzameling goederen voor de jaarlijkse Fancy Fair
PKN Kerk Harlingen
In 2013 heeft de heer Ten Napel de gemeentelijke draagspeld in ontvangt mogen nemen

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*