Invoering venstertijden laden en lossen kernwinkelgebied


De gemeente Harlingen wil de binnenstad aantrekkelijker maken door de verblijfskwaliteit en de
bereikbaarheid te verbeteren. In dat kader is de gemeente Harlingen in gesprek gegaan met
Ondernemend Harlingen om samen een aantal knellende kwesties in de binnenstad aan te pakken.
Een werkgroep (bestaande uit een afvaardiging van de gemeente Harlingen en Ondernemend
Harlingen) heeft diverse maatregelen uitgewerkt en/of gerealiseerd. Het betreft hier vooral het
zogenoemd ‘laaghangend fruit’. Denk hierbij onder andere aan het uitbreiden van de
fietsparkeervoorzieningen, het verbeteren van de bewegwijzering voor bezoekers die langer in
Harlingen verblijven (dagparkeren), het optimaliseren van het parkeervergunningenbeleid en het
realiseren van een nieuwe laad- en losplaats. Een van de belangrijkste maatregelen is het invoeren
van zogenaamde venstertijden op de Voorstraat en Grote Bredeplaats.
Venstertijden
De gemeente Harlingen heeft afgelopen week, per 14 april, venstertijden op de Voorstraat en Grote
Bredeplaats ingevoerd, zodat ladende en/of lossende vrachtwagens in de middag niet meer voor
hinder zorgen op de drukke momenten in het kernwinkelgebied. Het gaat hier om venstertijden voor
vrachtwagens boven de 3.500 Kg. Kleine bestelauto’s van bijvoorbeeld koeriersdiensten kunnen nog
wel buiten de venstertijden bestellingen afleveren. Met het invoeren van deze venstertijden mogen
leveranciers alleen nog laden en lossen met een vrachtwagen van (ma t/m za) ‘s morgens tussen
07:00 – 12:00 uur op de Voorstraat en de Grote Bredeplaats.
Voetgangersgebied Grote Bredeplaats
Buiten het invoeren van venstertijden voor laden en/of lossen, wordt ook de Grote Bredeplaats weer
autoluw gemaakt in het zomerseizoen. Het instellen van het voetgangersgebied zorgt ervoor dat er
meer ruimte is voor voetgangers. Deze afsluiting voor autoverkeer is onderdeel van de driejarige
pilot die in 2020 is gestart.
Bewegwijzering dagparkeren randen centrum
Ook worden de locaties voor dagparkeren beter aangeduid. Langs de invalswegen worden bezoekers
gewezen op de locaties waar ze gratis of voor een laag tarief de hele dag kunnen parkeren om
Harlingen te bezoeken. Het gaat onder andere om de locaties Westerzeedijk (gratis), de Nieuwe
Willemshaven, De Spoorstraat en de nieuwe Vissershaven.
Verbeteren verblijfsfunctie kernwinkelgebied
De gerealiseerde mobiliteitsmaatregelen hebben betrekking op het zogenoemd ‘laaghangend fruit’,
maar er is in het kernwinkelgebied op gebied van verblijfskwaliteit nog veel winst te behalen. De
gemeente Harlingen wil daarom op termijn – in samenspraak met belanghebbenden – komen tot een
integraal projectplan, met verbetervoorstellen voor de verblijfsfunctie van het kernwinkelgebied, in
relatie tot alle ontwikkelingen in de kustzone.
Wethouder Paul Schoute: “De venstertijden voor laden en lossen komen de verblijfskwaliteit in het
stadshart ten goede. Bovendien zijn de gerealiseerde mobiliteitsmaatregelen ook een mooie eerste
stap om de verblijfsfunctie van het kernwinkelgebied komende jaren verder te versterken.”
Wethouder Harry Boon: “Met het invoeren van venstertijden voor laden en/of lossen komt er een
einde aan opstoppingen achter ladende en/of lossende vrachtwagens op de Voorstraat in Harlingen.
Bovendien is het mooi dat de locaties voor dagparkeren beter zijn aangeduid en dat er gewerkt wordt
aan het oplossen van een aantal knellende kwesties in ons kernwinkelgebied.”

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*