Kerk en geestelijk leven op Omroep RSH

Omroep RSH probeert in haar uitzendingen een afspiegeling van de hele Harlinger bevolking te zijn. Al bijna 30 jaar behoort kerkelijke informatie en religieuze muziek dan ook in het programma thuis.
De voorloper van Radio Stad Harlingen, Radio Noordzee, had zelfs al een goed beluisterd verzoekplatenprogramma met godsdienstige klanken.

Kruispunt
Kruispunt is het informatieve geestelijk programma over geloof en maatschappij in Harlingen. Afwisselend treden Ds. Bertus Nijendijk, Neeltje Hiemstra en Chris Wijbenga driewekelijks aan als vaste presentatoren. De techniek wordt elke week gedaan door Noah Miedema, de jongste technicus van Omroep RSH, die in het kader van zijn maatschappelijke stage voor de RSG Simon Vestdijk een vaste plek in de studio heeft ingenomen.

Kruispunt wordt vrijdags live uitgezonden tussen 19:00 en 20:00 uur en zondags herhaald tussen 9:00 en 10:00 uur.

De presentatoren nodigen wekelijk gasten uit om te vertellen wat er in de kerken gebeurd en hoe geloven in de huidige maatschappij vorm wordt gegeven. Vanavond (vrijdag 8 februari) ontvangt Chris Wijbenga Sietse Wybenga van de diaconie van de Protestantse Kerk. Hij vertelt over de actie voor de voedselbank, die zaterdag wordt gehouden. Natuurlijk is er in dit programma volop plaats voor eigentijdse kerkmuziek van gospel tot koorzang in allerlei verschijningsvormen.