KLACHTENPROCEDURE

Als je ontevreden bent over berichtgeving van Omroep RSH of dat openbaarmaking van bepaald
materiaal inbreuk maakt op jouw (privacy)belangen, dan kun je dit kenbaar maken op e-mailadres
bestuur@omroeprsh.nl

Wij proberen in ieder geval binnen vijf werkdagen contact met je te zoeken. Beslissingen worden
altijd teruggekoppeld aan de indiener van de klacht.

Om een klacht goed te kunnen beoordelen is het van belang dat alle gegevens rond de klacht correct
worden omschreven. In verband met de AVG-wetgeving worden de persoonsgegevens bewaard
zolang de klacht in behandeling is.

In een aantal gevallen kan een klacht vrij snel worden verholpen, bijvoorbeeld in geval van een
typefout of onvolledigheid in een nieuwsbericht.

Als het beoordelen van een klacht langer duurt dan 5 werkdagen, dan sturen we een
ontvangstbevestiging met informatie over de klachtenprocedure.

Bij de beoordeling wordt gekeken of de klacht valide is en hoe het is ontstaan.
Het is ook mogelijk dat een journalistieke en/of creatieve keuze niet overeenkomt met jouw
voorkeur. Bij terugkoppeling zullen wij onze beoordeling toelichten.

Als een klacht terecht is, zal de omroep een corrigerende maatregel nemen en proberen herhaling te
voorkomen.