Kunstwerk Frank Stella naar Harlingen

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft onlangs een intentieovereenkomst met
kunstenaar Frank Stella ondertekend. Hierin is afgesproken dat gemeente Harlingen het kunstwerk
‘Broken Jug’ van Frank Stella in bruikleen krijgt. Het kunstwerk is gebouwd in Cherbourg en ligt
opgeslagen op het industrieterrein van Harlingen.
Frank Stella wil iedereen laten genieten van zijn kunst
Frank Stella is een Amerikaanse kunstenaar die wereldwijd bekend is door zijn schilderijen,
driedimensionale werken en metalen constructies. Hij heeft meerdere tentoonstellingen gehad in
Museum of Modern Art en het Guggenheim in New York. Zijn kunstwerken worden op verschillende
plaatsen ter wereld ten toon gesteld, zoals Toronto, Los Angeles, Singapore.
In 2019 was Frank Stella samen met burgermeester Roel Sluiter op locatiebezoek voor het
kunstwerk: “It feels very comfortable with the ocean, it is very nice. I grew up in a place with the
water like this in America, Massachusetts.” Frank Stella wenst dat iedereen kan genieten van dit
unieke werk en heeft daarom zijn kunstwerk in bruikleen aangeboden aan de gemeente Harlingen.
Oorspronkelijk bedoeld voor stadion in Miami
Oorspronkelijk is de bol van aluminium, 14 meter hoog en 45 ton zwaar in Cherbourg gebouwd voor
een stadion aan zee in Miami. Van Frankrijk is deze naar Harlingen verscheept. Op dit moment staat
het kunstwerk in Harlingen op een afgesloten industrieterrein. Hierdoor is dit kunstwerk niet vrij
toegankelijk voor het publiek. Gemeente Harlingen heeft nu een buitenkans om het kunstwerk in de
openbare ruimte te plaatsen. De beoogde locatie voor dit kunstwerk is bij het parkeerterrein voor
eilandtoeristen en de Tsjerk Hiddessluizen.
Eilandgevoel begint in Harlingen
Voor de gemeente Harlingen is de ‘Broken Jug’ een onderdeel van de verbeteringen voor
eilandtoeristen naast het verbeteren van de parkeerterreinen en de route naar de veerboten. Het
motto voor deze kwaliteitsverbetering is: ‘Het eilandvakantie begint al in Harlingen’. Uiteraard is het
kunstwerk ook een landmark voor inwoners en andere bezoekers van Harlingen.
Joop Mulder haalde kunstwerk naar Friesland
De overeenkomst met Frank Stella is mede tot stand gekomen dankzij de onlangs overleden Joop
Mulder (Sense of Place) en CIG uit Groningen. Joop Mulder haalde in 2019 Frank Stella naar
Nederland om een plek te zoeken voor het kunstwerk. CIG bouwt samen met Mannen van Staal
vaker driedimensionale werken voor Stella. De gemeente verwacht dat het kunstwerk aan het eind
van de zomer kan worden geplaatst als onderzoeken en vergunningenprocedures zijn afgerond.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*