Lancering site Het Goud van Noordwest Friesland

Platform voor ondernemers, onderwijs en overheid. Uitwerking sociaaleconomisch actieprogramma.

Aanstaande donderdagochtend wordt Het Goud van Noordwest Friesland gelanceerd tijdens een ontbijtbijeenkomst met ondernemers uit Harlingen en Waadhoeke. Het Goud van Noordwest Fryslân is het platform van de samenwerking tussen ondernemers, onderwijspartijen en de gemeenten Harlingen en Waadhoeke. Samen werken zij aan een sterkere economische regio en de grote opgaven van de toekomst.

Hoe versterken we onze economische structuur?
Ondernemers, onderwijs, gemeente Harlingen en gemeente Waadhoeke werken samen aan de uitvoering van het sociaaleconomisch actieprogramma. De regionale economie van Noordwest Friesland scoort landelijk gezien minder goed en is gevoelig voor economische schommelingen en ontwikkelingen van buitenaf. Maar de regio biedt ook nog volop kansen om te groeien op gebied van welvaart, economie en welzijn. Ondernemers, Onderwijs en Overheden zijn samen aan de slag om deze kansen te benutten met als doel de regionale economie te laten groen met 22% in 2030. Dit doen ze aan de hand van 4 programmalijnen:

1. Innovatie en ondernemerschap
2. Arbeidsmarkt en Onderwijs
3. Versterken woon- en vestigingsklimaat en
4. Slimmer samenwerken binnen en buiten de regio

Uitwerking sociaaleconomisch actieprogramma online te volgen
Vanaf vandaag zijn de ontwikkelingen van de uitwerking van het sociaaleconomisch actieprogramma te volgen via de speciale website: www.hetgoudvannoordwest.nl.
De site geeft een actueel beeld van de voortgang van het programma, fungeert als platform om als ondernemers, onderwijs en overheid aan te haken aan de grote maatschappelijke opgaven en geeft het verhaal van onze regio Noordwest Fryslân weer. De regio heeft namelijk veel onontgonnen potentie, “we zitten hier op goud”. Het wordt tijd om dit ook goed te gaan etaleren naar de

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*