Ludinga Vastgoed moet gemeente Harlingen 2,15 miljoen betalen

Op 14 oktober jl. heeft de rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in een civiele procedure
tussen gemeente Harlingen en Ludinga Vastgoed B.V. Onderwerp van geschil was de afrekening van
grondtransacties bij verkoop van woningbouwkavels. In 2018 heeft de gemeente Ludinga Vastgoed
gedagvaard en betaling van diverse kosten van grondtransacties gevorderd. De rechtbank heeft alle
vorderingen van de gemeente toegewezen en Ludinga Vastgoed veroordeeld tot betaling van een
bedrag van € 2,15 miljoen.
Ludinga Vastgoed kwam afspraken niet na
Voor de ontwikkeling van de wijk Ludinga aan de zuidoostkant van de stad, hebben zowel gemeente
Harlingen als Ludinga Vastgoed gronden ingebracht. Tussen de partijen zijn afspraken gemaakt over
de afrekening van grondtransacties na verkoop van de woningbouwkavels aan de uiteindelijke
kopers. Ook voor gronden die de ontwikkelaar zelf inbrengt moet worden afgerekend met de
gemeente. Deze afspraak is Ludinga Vastgoed niet nagekomen. Voor gronden die zij zelf heeft
ingebracht en als bouwkavel heeft verkocht, heeft de gemeente geen betalingen ontvangen.
Meerdere verzoeken tot betaling
In 2016 en 2017 heeft de gemeente meerdere verzoeken tot betaling gedaan, maar Ludinga
Vastgoed weigerde te betalen. Dit was voor de gemeente reden om in 2018 haar vorderingen op
Ludinga Vastgoed aan de rechtbank voor te leggen. Tegen de uitspraak van de rechtbank staat
beroep open bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Samenwerkingsovereenkomst
Ludinga Vastgoed is de ontwikkelaar van de wijk Ludinga aan de zuidoostkant van de stad. In 2004
hebben deze ontwikkelaar en gemeente Harlingen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst
gesloten. Hierin staan onderlinge afspraken over de ontwikkeling en realisatie van dit destijds nog
nieuwe woongebied. Een van de afspraken was dat Ludinga Vastgoed bijdraagt in de plankosten voor
het gebied en in de kosten voor bovenwijkse voorzieningen die worden gerealiseerd. Ook als het gaat
om gronden die zij zelf heeft ingebracht.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*