Meedenken over het centrum van Harlingen

Gemeente Harlingen start in juli 2023 met het project kernwinkelgebied. De gemeente wil het
(economisch) functioneren, de leefbaarheid en uitstraling van het centrumgebied van Harlingen
versterken. Hoe houden we het centrum van Harlingen aantrekkelijk om er te wonen, werken, winkelen
en je te vermaken? Het project kernwinkelgebied is het eerste project dat volgt uit het ‘Akkoord op
Hoofdlijnen’ waarmee de gemeente samen met belanghebbenden aan de slag gaat.
De eerste stap in het project is het in beeld krijgen van hoe we de toekomst van het winkelgebied voor
ons zien. Daarna denken we na over hoe we deze wensen kunnen waarmaken. Dit doet de gemeente
graag samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.
Wethouder Paul Schoute over het project:
“We zijn vastbesloten om het hart van Harlingen te laten bruisen en floreren. Samen gaan we bouwen aan
een nog aantrekkelijker centrum dat economisch succesvol is, maar ook leefbaarder en gezelliger.”
Startbijeenkomst kernwinkelgebied
Op donderdag 13 juli 2023 om 19.30 uur is de startbijeenkomst van het project. Dan is de informatieve
raadscommissie in de raadszaal van het stadhuis van Harlingen. Deze bijeenkomst is openbaar en voor
iedereen toegankelijk. Er kan ook live worden meegekeken via de website van gemeente Harlingen. De
gemeente heeft bureau Stadskracht gevraagd om het proces te begeleiden. Bureau Stadskracht adviseert
en begeleidt onder andere gemeenten op thema’s als (binnen)stedelijke ontwikkeling en
centrummanagement.
Tijdens het eerste deel van de startbijeenkomst neemt Stefan van Aarle van bureau Stadskracht de raad
en belanghebbenden mee in de opdracht. Daarna vindt er een uitgebreide ‘schouw’ plaats door het
kernwinkelgebied. Tijdens de schouw lopen de aanwezigen van de startbijeenkomst door het
kernwinkelgebied om een goed beeld te krijgen van de situatie en de kansen voor het centrum.
Betrekken van de gemeenschap
Gemeente Harlingen vindt het belangrijk om belanghebbenden te betrekken bij het toewerken naar het
maken van keuzes over het centrum van Harlingen. Het betrekken van de gemeenschap loopt als een
rode draad door het project kernwinkelgebied. Na de zomer vraagt gemeente Harlingen inwoners,
ondernemers en andere belanghebbenden naar hun mening over het centrum. De opbrengsten zullen
worden meegenomen in het toewerken naar een visie met uitvoeringsprogramma voor het
kernwinkelgebied.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*