Met afronding herinrichting Spoorstraat is cirkel N31 rond

De herinrichting van de Spoorstraat is met het aanbrengen van de beplanting en bomen afgerond.
Niet alleen heeft de Spoorstraat nu vrijliggende fietspaden, ook is het parkeerterrein Spoorstraat
aangepakt en is er meer groen aangebracht. Hierdoor is de gehele uitstraling van de Spoorstraat
ruimer en vriendelijker. Zo is ook deze weg nu een aantrekkelijke entree van Harlingen geworden.
Laatste open eindje van project N31
Wethouder Harry Boon: “Het aanleggen van de vrijliggende fietspaden langs de Spoorstraat, is het
slotstuk van het project N31. Het eerste deelproject vanuit de N31 begon namelijk ook met de aanleg
van vrijliggende fietspaden. Dit is al in 2010 gedaan tijdens de aanleg van de Keermuur. Hiermee
werd de voorrangssituatie bij de spoorovergang aangepast.” In de jaren daarna werd de N31
omgebouwd naar een dubbelbaans autoweg met een aquaduct onder het Van Harinxmakanaal door.
Een knap staaltje werk, want de weg lag vier meter boven maaiveld en kwam uiteindelijk vier meter
onder maaiveld. Ook de gemeentelijke infrastructuur is door de ombouw van de N31 nogal
veranderd. Harlingen kreeg een centrale aansluiting vanaf de N31. Ook de Grensweg,
Almenumerweg, Kanaalweg, Oosterparkweg, Kimswerderweg en Domela Nieuwehuisstraat kregen
een andere en mooiere uitstraling.
Aanpak parkeerterrein
Bovendien is het parkeerterrein Spoorstraat aangepakt. De oude schelpenverharding is vervangen
door betonstenen waarop duidelijk de parkeervakken staan aangeven. Ook zijn op het terrein vijf
parkeerplekken met laadvoorziening voor elektrische auto’s. Deze plekken worden extra gekenmerkt
door de klimaatadaptieve parkeerplaten die hier zijn gebruikt. De parkeerplaten zijn voorzien van
gaten waar speciale beplanting in aangebracht wordt. Dit zorgt voor vergroening van het terrein en
geeft water de ruimte om de ondergrond in te trekken

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*