Nieuwe AED’s in Harlingen

Donderdag 2 september zijn er twee nieuwe AED’s door wethouder Erik de Groot onthuld. “Met deze
twee AED’s zijn de laatste ‘blinde vlekken’ in de gemeente opgevuld. In het geval van een mogelijke
hartstilstand kan er nu binnen zes minuten iemand ter plaatse zijn met een AED” aldus wethouder
Erik de Groot. De gemeente Harlingen vindt het belangrijk dat er voor haar inwoners een dekkend
AED netwerk en voldoende gekwalificeerde burgerhulpverleners beschikbaar zijn. Daarom is in 2018
het project Hartveilig Harlingen gestart. Daarmee vergroot de gemeente de overlevingskans na een
harstilstand in de regio.
Bij dit project is het de bedoeling dat de gehele gemeente gedekt is door een netwerk van AED’s
(AED staat voor automatische externe defibrillator) en reanimatie-burgerhulpverleners die de AED’s
kunnen gebruiken bij een melding van “HartslagNu”. HartslagNu is het reanimatie oproepsysteem
van Nederland. “Belt iemand 112 met het vermoeden van een hartstilstand, dan roept HartslagNu
automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen de opdracht om te
gaan reanimeren of om een AED te halen. Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp terwijl de
ambulance onderweg is” (hartslagnu.nl, 2021).
Project Hartveilig Harlingen
Het project Hartveilig Harlingen is dit jaar geëvalueerd. Gebleken is dat het aantal beschikbare AED’s
in gemeente Harlingen tijdens het project is toegenomen, dat EHBO-vereniging Harlingen veel
burgerhulpverleners traint en dat bij 20 van de 21 reanimaties burgerhulpverleners snel ter plaatse
waren tijdens de looptijd van het project. Daarnaast bleek ook dat op twee locaties in de gemeente
geen goede dekking van AED’s was, dat meer aandacht nodig is voor periodieke controles en
onderhoud van de AED’s en dat inwoners, bedrijven en verenigingen nauwelijks gebruik maken van
de subsidieregeling voor buitenkasten.
De conclusie op basis van bovenstaande is dat Hartveilig Harlingen een succesvol project is. Vooral op
de inzet van burgerhulpverleners bij reanimaties mogen gemeente Harlingen en haar inwoners trots
zijn. Dit is alleen mogelijk wanneer voldoende burgerhulpverleners getraind zijn. Hier is de EHBOvereniging een belangrijke partij in geweest.
Aandachtspunten
Zoals blijkt uit de onthulling van de nieuwe AED buitenkasten is er aan de aandachtspunten van de
evaluatie gewerkt. De gemeente heeft de dekkingsgraad verhoogd door twee extra AED’s aan te
schaffen en in buitenkasten op te hangen in de wijken Groot Ropens en de Schepenwijk.
Uit gesprekken met locatiehouders van AED’s die de gemeente in 2019 heeft opgehangen is gebleken
dat periodieke controles en bijbehorend onderhoud beter geregeld moet worden. Hiervoor heeft de
gemeente voor haar AED’s afspraken gemaakt met de EHBO-vereniging in Harlingen. Zij gaan de
komende jaren de AED’s periodiek controleren en het basisonderhoud hiervan verzorgen.
Subsidieregeling buitenkasten
Tot slot wil de gemeente inwoners, bedrijven en verenigingen wijzen op een stimuleringsregeling
voor buitenkasten. De gemeente vergoed het volledige bedrag hiervoor (tot een maximum van €
610,– per buitenkast). Hiermee komen meer en meer AED’s 24 uur per dag beschikbaar. Zo maken
we samen Harlingen Hartveilig.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*