Nieuwe Kunst- en Cultuurvisie 2022 – 2028

De gemeenteraad van Harlingen heeft onlangs – unaniem – de nieuwe Kunst- en Cultuurvisie 2022-2028 aangenomen. Bij het opstellen van de visie zijn de inwoners van de gemeente Harlingen betrokken, maar ook in de uitvoeringsfase is een belangrijke rol weggelegd voor onze inwoners om samen de ambities te realiseren. Wethouder Erik de Groot noemt de nieuwe kunst- en cultuurvisie belangrijk omdat kunst en cultuur zorgen voor verbinding, zelfvertrouwen geeft en daardoor ook van sociale en economische waarde is. Hij is dan ook erg blij met de steun van de gemeenteraad voor de nieuwe Kunst- en Cultuurvisie.

Belangrijke onderdelen in de nieuwe visie
De behoefte aan ruimte: groot in de vorm van een multifunctionele ruimte als theater, film- of concertzaal en klein voor kleinschalige exposities, workshops etc. Een fysieke plek om elkaar te ontmoeten en waar uitwisseling kan plaatsvinden met aanvullend een digitale vindplaats met een overzicht wat er in Harlingen gebeurt en wie wat organiseert.
En er is vraag naar een groter aanbod voor jongeren en meer betrokkenheid van de jeugd, het benutten van alles wat Harlingen bijzonder maakt, toegankelijkheid (ook financieel), plus een coördinerende en verbindende rol van onze gemeente.
In de visie is een stip gezet in 2028 om de gewenste doelen en ambities te realiseren. Om deze te realiseren worden cultuurmakers en onze inwoners nauw betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het nieuwe beleid, zo onderstreept wethouder Erik de Groot. Jaarlijks vindt na de zomervakantie een tussenevaluatie plaats en ieder twee jaar een evaluatie.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*