OPROEP TOT ACTIEGERICHT DELTAPLAN JEUGD

Aan : Premier Rutte, het demissionair kabinet en de fractievoorzitters van de partijen in de Tweede
Kamer
Van : wethouders jeugd
Datum : 5 februari 2021
Onderwerp : OPROEP TOT ACTIEGERICHT DELTAPLAN JEUGD
Jongeren, deskundigen, hulpverleners, wethouders en
gemeenteraadsleden roepen op tot actiegericht deltaplan
jeugd!
De verlengde lockdown als gevolg van de aanhoudende COVID-19-pandemie sinds maart vorig jaar treft alle
Nederlanders. Er zijn grote zorgen bij ouders over de gevolgen van de coronacrisis, want vooral de jeugd wordt nu
extra hard getroffen. In deze belangrijke fase van hun leven, bevinden ze zich in een crisis waarvan we de impact
en consequenties op langere termijn niet mogen onderschatten. De wethouders jeugd doen met jongeren,
deskundigen, hulpverleners en gemeenteraadsleden de oproep aan het demissionair kabinet om de handen ineen
te slaan en samen, binnen vier maanden, een actiegericht deltaplan jeugd te presenteren, zodat wij de jeugd weer
perspectief kunnen bieden.
Voor de jeugd, en vooral voor kwetsbare jeugd, brengt de COVID-19-crisis aanzienlijke risico’s met zich mee op
het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, geestelijke gezondheid en eigen inkomen. Bovendien krijgen zij te
maken met de economische en sociale gevolgen van de crisis op de lange termijn. De effecten kunnen groot zijn
en worden, als we niet oppassen, een splijtzwam in onze samenleving: zij die wel goed uit de crisis zijn gekomen
en zij die het niet hebben gered.
De afgelopen maanden hebben jongeren, deskundigen en wethouders op meerdere manieren aandacht gevraagd
voor hun zorgen en de impact van de COVID-19 crisis op de jeugd. Zo wordt er veel flexibiliteit van de jeugd
gevraagd, terwijl ook zij te maken kunnen hebben met een toename van complexere problematiek, zoals
eenzaamheid, depressiviteit en agressiviteit. Er zijn meer signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en
van een zorgelijke toename van suïcide pogingen van jongeren. En met de groeiende hulpkreten van kinderen die
buiten beeld raken van scholen en hulpverlening wordt de urgentie om op te treden alleen maar groter. De
noodopvang is overvol en de jeugd voelt al bijna een jaar de belemmering in hun jonge leven, hun welzijn, groei
en ontwikkeling.
Het is bijna een jaar geleden dat de commissie Halsema in haar adviezen opriep tot actie. We willen nu daadkracht
tonen, want als je naar kinderen en jongeren luistert, hoor je hoe wij er als samenleving voor staan en het is voor
hen code rood. “Laat zien dat onze belangen ook worden gezien en dat jullie daar rekening mee houden” en
“Weten jullie wel hoe moeilijk het is om alle beperkingen te accepteren, zonder dat je iets wordt gevraagd”. Het is
daarom van groot belang dat het Kabinet nu in actie komt! En natuurlijk samen met de jeugd, gemeenten,
deskundigen en hulpverlening. Het wordt tijd dat het kabinet dit plan aanjaagt, er niet alleen over praat in de
debatten over corona-maatregelen, maar ook laat zien dat het óók hen menens is. Investeren in de toekomstige
generaties juist nu!
Oproep:
Wij, jongeren, deskundigen, hulpverleners, raadsleden en wethouders, roepen Premier Rutte
en het demissionair kabinet, verantwoordelijk voor jeugd, op om samen met ons een
actiegericht deltaplan jeugd te presenteren en te financieren met net zo veel urgentie als de
economische steunpakketten. Hiervoor wordt een taskforce ingesteld met jongeren,
gemeenten, deskundigen en hulpverleners.
Binnen vier maanden leidt dit tot concrete voorstellen in alle regio’s om voor en met onze
jeugd op korte en middellange termijn kansrijk, veilig en gezond opgroeien te waarborgen en
achterstanden te herstellen.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*