Opvang Oekraïners in Harlingen

In februari 2022 is er oorlog uitgebroken in Oekraïne. Veel inwoners moesten noodgedwongen hun land verlaten en op zoek naar een andere woonplaats. In heel Nederland zijn verschillende opvanglocaties geopend, waaronder ook Harlingen.

Wat is er in Harlingen gebeurd?
In Harlingen zijn er drie gemeentelijke opvanglocaties beschikbaar gesteld voor Oekraïense vluchtelingen. Zo heeft de Maritieme Academie direct haar deuren geopend. In het voorjaar zijn bijna 30 personen opgevangen, momenteel verblijven hier nog 13 Oekraïners. In een woning op de Harlingerstraatweg wonen nog vijf personen. Daarnaast is er een locatie op de Nieuwstraat 16 en 16a, hier wonen inmiddels 25 mensen.

Ook staan er nog een aantal mensen ingeschreven bij particuliere adressen, zij verblijven bij bijvoorbeeld familieleden en mensen die hun huis hebben opengesteld om vluchtelingen op te vangen. Onlangs hebben verschillende Harlingers bloemen gegeven aan de nieuwe bewoners van de Nieuwstraat om ze een warm welkom te geven. Er zijn verschillende inzamelingsacties geweest in de stad, om de vluchtelingen van onder andere kleding en meubels te voorzien. Op dit moment zit Harlingen op het voorgeschreven aantal opvangplekken.

Voortgang opvang
Momenteel stagneert de instroom van Oekraïense vluchtelingen wat. De gemeente blijft echter op zoek naar geschikte locaties. De vluchtelingen die in Harlingen verblijven, geven aan dat ze tevreden zijn met de zaken die gemeente Harlingen en de vrijwilligers voor hen regelen. Allen hebben onderdak, staan ingeschreven bij de gemeente, kinderen kunnen naar school en jongvolwassenen willen graag aan het werk. Met hulp van een werkcoach en vrijwilligers wordt werk gezocht voor hen. Meerdere mensen hebben al een baan gevonden.

In de bibliotheek en Maritieme Academie worden taallessen aangeboden. Vanaf 1 juni wordt in samenwerking met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op drie avonden een inburgeringscursus aangeboden aan alle Oekraïense vluchtelingen in Harlingen. Hier komen onder andere de Nederlandse gebruiken en het zorg- en schoolsysteem aan bod. Ook starten kinderen vanaf deze week met het deelnemen aan beweegteamactiviteiten.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*