Over de algenschermen naar de zee lopen

Donderdag morgen openden gedeputeerde Avine Fokkens van provincie Fryslân en wethouders Erik de
Groot en Paul Schoute van gemeente Harlingen de drijvende pier in de Waddenzee. Dit ponton is
onderdeel van het project WadNu. Met dit pilotproject zet de gemeente het strand van Harlingen
weer op de kaart. Door het plaatsen van algenschermen, blijft het strand namelijk schoon van
algensmurrie.
Friese badcultuur
Harlingen was een van de eerste steden langs de Waddenzee waar een zeebad genomen kon
worden. Rond 1910 kwamen er eenvoudige voorzieningen om onder toezicht een zeebad te kunnen
nemen. Zonnebaden en zeezwemmen aan het strand bij de Westerzeedijk in Harlingen is in de loop
der jaren minder aantrekkelijk geworden voor toeristen en inwoners. Dit komt omdat er in het
recreatie seizoen af en toe algensmurrie op het strand ligt. Men kan daardoor de zee niet met schone
voeten bereiken.
Plaatsen algenschermen tegen algensmurrie
De pilot start met vier drijvende schermen van elk 25 meter. Ze moeten voorkomen dat de
algensmurrie kan aanspoelen op het strand. Wethouder Erik de Groot: “Natuurlijk blijft het
afwachten of de pilot het gewenste effect heeft. Daarom gaan we uitgebreid monitoren of de
hoeveelheid algensmurrie afneemt en of de schermen impact hebben op de natuur. Als de pilot
succesvol blijkt, komen er in 2022 nog minimaal zes schermen van 25 meter bij.”
Ponton: ‘lopen over water’
De schermen worden opgehangen aan pontons en drijvers. Het ponton is dit jaar verlengd van 50
naar 200 meter. Wethouder Paul Schoute: “Dit is fantastisch. Recreanten kunnen over het ponton de
zee in lopen en bij vloed op een unieke manier van de Waddenzee genieten. Vanwege de geldende
RIVM maatregelen hebben we het ponton ook verbreed naar drie meter. Zo kunnen recreanten op
het ponton de anderhalve meter afstand houden.”
Aantrekkelijke kustzone
Gedeputeerde Avine Fokkens – Kelder: “We zetten hiermee weer een stap om de Friese kust
aantrekkelijk te maken. Bij de eilanden hebben we strand-en-Noordzee, in Harlingen gaat het om
strand-en-Waddenzee en dat geeft soms een specifieke uitdaging. Een schoon strand is hier namelijk
geen vanzelfsprekendheid. De algensmurrie wordt nu aangepakt. Voor iedere badgast hoop ik op een
voortreffelijk resultaat, zodat Harlingen een traditie kan voortzetten waarvan we weten dat die er
vroeg in de twintigste eeuw ook al was: zeezwemmen!”
Sport & spel en culturele activiteiten
Dit jaar gaat gemeente Harlingen het strand extra promoten. Zo is het strand als punt toegevoegd
aan de Harlinger route van de MeAR Fryslân app. Deze app brengt met artificial reality de historie
van het strand en de Friese Badcultuur tot leven. Ook worden er deze zomer allerlei activiteiten
georganiseerd op het strand voor toeristen en inwoners van Harlingen. Onder de noemer Zomer aan
Zee zijn er elke woensdagmiddag en – avond activiteiten in het teken van sport en bewegen. De
vrijdagavonden staan bol van de culturele activiteiten. Via HarlingenWelkomaanZee.nl worden de
activiteiten gepromoot.
Ook staan er deze zomen twee containers op het strand. De sportcontrainer voor de sportievelingen
en een container waar bezoekers van het strand schepjes, beachtennis, frisbees, etc kunnen lenen.
Gebiedsontwikkeling Westerzeedijk
Gemeente Harlingen heeft samen met provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân de ambitie om het
Westerzeedijkgebied verder te gaan ontwikkelen voor een duurzame toeristisch-recreatieve
versterking. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de aantrekkelijkheid van het strand verbeterd
wordt. Voor dit pilotproject is subsidie ontvangen van het Waddenfonds en provincie Fryslân.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*