Overstappunten nu ook in Harlingen en Firdgum

Op woensdag 2 maart onthulden wethouders Schoute (gemeente Harlingen) en De Pee (gemeente
Waadhoeke) in Harlingen en Firdgum twee zogenaamde Toeristische Overstappunten (TOP).
Wat is een Toeristisch Overstappunt?
Bij een Toeristisch Overstappunt (TOP) is het mogelijk om de auto te parkeren, om daarna te gaan
fietsen, wandelen of (soms ook) varen in een landelijke, regionale omgeving. Een TOP is dus een
startpunt om de provincie verder te ontdekken en is te herkennen aan een grote informatiezuil. Daar
staat een kaart van de omgeving op met fiets- en wandelnetwerken, informatie over themaroutes en
bezienswaardigheden in de nabije omgeving. Ook vind je op de zuil een gedicht dat speciaal is
geschreven voor die locatie.
TOP’s in Harlingen en Firdgum
In Fryslân staan steeds meer TOP’s. Recreatieschap De Marrekrite ontwikkelt namens en met de
Friese gemeenten de TOP’s. In Harlingen komt de TOP te staan op de druk bezochte Westerzeedijk
(nabij de Waddenhal) en in Firdgum is dat naast het Yeb Hettingamuseum. In Firdgum zijn een
watertappunt en oplaadpunten voor elektrische fietsen onderdeel van de TOP. De Toeristische
Overstappunten in Harlingen en Firdgum zijn belangrijk voor het verbeteren van de
informatievoorziening richting bezoekers van onze mooie regio. Ook zijn ze een mooi onderdeel van
de citymarketing Harlingen Welkom aan Zee en regiomarketing Oude Zee.
Onderdeel van Op Paad lâns it Waad
De TOP’s in Harlingen en Firdgum zijn bovendien onderdeel van het project “Op Paad lâns it Waad”.
Met dit project maken Wetterskip Fryslân en de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en NoardeastFryslân een belangrijke duurzaam-toeristische werelderfgoed bestemming van de Friese
Waddenkust. Naast de TOP’s is er vanuit dit project ook aandacht voor betere toegankelijkheid
buitendijks, themaroutes en nieuwe dijktrappen.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*