Paul Schoute lijsttrekker VVD Harlingen

Het VVD Netwerkbestuur heeft besloten, na
raadpleging van de leden, voor de gemeente
Harlingen, Paul Schoute aan te wijzen als
lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2022.
Paul is sedert 2018 wethouder. Hij is
verantwoordelijk voor de portefeuilles Economische
Zaken; Recreatie en Toerisme; Werk, Inkomen en
Minimabeleid; Juridische Zaken; en Vernieuwing
Lokale Democratie. Met groot enthousiasme,
constructief en ter zake kundig behartigt hij voor
deze aspecten het algemeen belang van Harlingen,
zoveel mogelijk vanuit het liberale gedachtegoed en
profileert hij zich als een zeer betrokken en
gewaardeerd wethouder.
Foto: Joachim de Ruyter
Een aantal belangrijke acties betreft onder meer: een nieuw team ‘werk en participatie’;
werkbevorderende maatregelen; een Sociaal Economisch Actieplan; een citymanager en
de opzet te komen tot een herziene detailhandelsstructuurvisie; ‘Pead lans t wead en een
Citymarketeer’; verder is Paul actief bij de ontwikkeling van de Willemshaven en een
ligplaatsenplan.
Paul is zeer verheugd over zijn benoeming als lijsttrekker en zeer gemotiveerd om de
VVD fractie wederom in de gemeenteraad goed te positioneren en de bijdragen verder uit
te bouwen, alsmede zich weer volop in te zetten voor belangrijke thema’s.
Met de leidinggevende capaciteiten van Paul gecombineerd met een kwalitatieve sterke
fractie is de VVD Harlingen ervan overtuigd het vertrouwen van de kiezer te krijgen om
voor de gemeente Harlingen de huidige en toekomstige uitdagingen professioneel aan te
pakken.
De partij gaat de komende tijd verder met het opstellen van de lijst van kandidaten voor
de gemeenteraad en het verkiezingsprogramma.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*