Piet Paulusma voorspelt zware winter

Strenge winter

Piet Paulusma verwacht een zware winter die over het geheel genomen te koud wordt, mogelijk meer dan een graad afwijking van normaal. Onder een zware winter verstaat hij niet alleen de kou, maar ook de overlast die vaak zal voorkomen. Het zal overlast zijn door echt winterweer, ijzel, sneeuw en vorst. Ook stormweer en (veel) regen zullen voorkomen. Kortom een winter van extremen met regionaal soms grote verschillen. De wintermaanden zullen ook nog een paar (kortere) perioden met stabiel of stabieler weer afleveren.

Start in december
De winter zal zich in december al eens presenteren, niet alleen met koud weer, maar ook met sneeuw. Piet verwacht deze winter ook een periode met echt kwakkelend weer. Dit kan wel eens in januari zijn, maar dat durft hij niet met zekerheid aan te geven. Koning Winter zal ook in januari aanwezig zijn. Als het verloop van januari kwakkelend is zal februari voor fikse winterkou zorgen. De maanden januari en februari kunnen wat dat betreft ook gemakkelijk wisselen van weerbeeld of deels wisselen.

Opvallend:
We komen deze winter op schaatsen en voor een langere periode dan twee of drie dagen. En mogelijk ook meer dan een periode. Piet sluit niet uit dat wij deze winter plaatselijk wel eens in de buurt van de -20 graden gaan uitkomen als laagst gemeten temperatuur. Vaker dan 1 keer een sneeuwdek, dus een witte wereld. De totale neerslag in deze winter zal normaal of meer dan normaal zijn. Ook hier geldt dat het regionaal verschillend kan uitpakken.