Samenwerkingsovereenkomst Huurdersvereniging Harlingen en de Bouwvereniging

Harlingen- Huurdersvereniging Harlingen en de Bouwvereniging tekenden dinsdag 16
februari een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Tijden veranderen en dat
vraagt om een aantal aanpassingen in de overeenkomst.
Beide partijen spreken elkaar regelmatig over vaste thema’s en zaken die op korte of wat
langere termijn spelen. Daarnaast praat de Huurdersvereniging ook mee over diverse
projecten, zoals renovatie, herstructurering Plan Zuid fase 3 en het Toekomstig Almenum.
Komende jaren weer vooruit
In goed overleg is de samenwerkingsovereenkomst van 2016 door beide partijen
geëvalueerd en zijn een aantal zaken op basis van huidige situatie aangepast. Laurens
Posthumus, voorzitter van de Huurdersvereniging geeft aan dat de huurdersvereniging
tevreden is dat de samenwerkingsovereenkomst voor de komende jaren weer zeker is
gesteld. Petra van der Wier, directeur-bestuurder van de Bouwvereniging: “Er ligt een
gezonde basis voor het samenwerken aan een goede sociale volkshuisvesting in de
gemeente Harlingen. Samen maken we ons sterk voor veilig, prettig en gezond wonen van
onze huurders”.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*