Start volgende fase herinrichting Trebolbuurt

Deze week is aannemer Nota Infra gestart met de herinrichting van de Trebolbuurt fase 2. In 2019 is
het Oud Jaagpad al aangepakt en in 2020 de Barend Visserstraat. Nu worden de Tjerk Hiddes de
Vriesstraat en een deel van de Ambachtsschoolstraat onder handen genomen.
Rode bestrating en aanplant bomen
In het ontwerp voor de herinrichting worden bestaande gezonde bomen zoveel mogelijk
gehandhaafd. Bovendien worden er nieuwe bomen aangeplant. Ook gaat de nieuwe inrichting niet
ten koste van de parkeergelegenheid. De pleintjes krijgen een nieuwe rode bestrating, waardoor ze
meer opvallen. De werkzaamheden duren tot medio september 2021. De komende jaren worden
onder andere ook de Bosboom Toussaintstraat, Admiraal Stellingwerffstraat en Zuidoostersingel nog
aangepakt.
Het ontwerp voor de herinrichting staat op de website van de gemeente =>
www.harlingen.nl/herinrichting-trebolbuurt-fase-2
Aanleg geveltuinen
Gemeente Harlingen heeft biodiversiteit als één van haar speerpunten en wil graag meer groen in de
stad. Wethouder Harry Boon: “We hebben de plannen afgestemd met de bewoners en daar kwam
uit voort dat bij een aantal enthousiaste bewoners een geveltuin wordt aangelegd. Zo wordt ook
deze wijk weer een stukje groener. Een mooie toevoeging en wat mij betreft een blijvend element bij
andere herinrichtingsplannen!”
Aanpak Trebolbuurt
De Trebolbuurt is in de beginjaren 80 van de vorige eeuw opnieuw ingericht. Naast de bouw van
nieuwe woningen, is het stratenpatroon ingericht als woonerf. Dit om de leefbaarheid en
verkeersveiligheid in de wijk te verhogen.
Bewoners gaven aan dat ze de inrichting graag anders zien. Dit kwam naar voren tijdens de
tweejaarlijkse wijkschouw, waarbij de gemeente samen met bewoners een ronde door de wijk loopt.
Met name de krappe inrichting, weinige parkeerruimte en vreemde wegenstructuur geven
problemen. Vanuit de brandweer en Omrin (legen afvalcontainers) worden deze problemen ook
ervaren.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*