Stichting REDDEVLOOT.  

Dinsdag 2 februari vond ten kantore van Jelsma Koelma Notarissen in Harlingen de oprichting plaats van de Stichting REDDEVLOOT.

De Bruine Vloot van Harlingen maakt moeilijke tijden door, maar ook collega-schippers in andere gemeenten staat het water aan de lippen.

Gemeenten uit het vaargebied IJsselmeer en Waddenzee zijn vanuit hun rol direct maatregelen gaan nemen om de eerste pijn te verzachten,

maar tevens groeide het besef dat gezamenlijk werken aan lange termijn oplossingen noodzakelijk is.

Gemeenten en alle betrokken partijen komen daartoe in maart bij elkaar om voor de toekomst een solide structuur voor de sector te ontwikkelen.

Een structuur die stevig genoeg is om ook in tijden van tegenslag – zoals de huidige pandemie – dreigende problemen de baas te kunnen.

Iedere deelnemende gemeente of partij doet zijn deel in de aanloop naar het symposium.

Ter voorbereiding voert de gemeente Harlingen een onderzoek uit dat inhoudelijk handvatten aanreikt voor de discussie over een investeringsfonds voor de Bruine Vloot.

De gemeente betaalt de helft van de kosten van het onderzoek, terwijl de Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen is gevraagd de andere helft voor zijn rekening te nemen.

Voor dat deel is om redenen van zorgvuldigheid en onafhankelijke opstelling de Stichting REDDEVLOOT opgericht.

Vanuit de Vloot, maar ook met hulp van sponsoren die de Bruine Vloot een goed hart toedragen, is het benodigde bedrag al voor een deel gerealiseerd.

Met dit “Harlinger Collectief” stellen Gemeente, Vloot en Sponsors samen een mooi voorbeeld voor allen die betrokken zijn bij de perikelen van de Bruine Vloot !

Tegelijkertijd blijkt de in oktober gestarte Red de Vloot Bier Actie goed te verlopen.

De verwachting is dat de opbrengst substantieel is en maakt de vraag actueler : “hoe die opbrengst nuttig en zinvol, maar ook eerlijk te besteden.”

Stichting REDDEVLOOT is onafhankelijk; daarom wordt voorgesteld de Stichting de besteding te laten overnemen.

Doel van de Stichting is

  1. het faciliteren of ondersteunen van activiteiten bedoeld om marktbekendheid en imago van de Bruine Vloot te versterken.
  2. het realiseren van de financiering van het niet-gemeentelijk deel in het  “Harlinger Collectief” als mede-opdrachtgever van het onderzoek voor 4 maart.
  3. het financieel faciliteren van hulp bij acute zaken die naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk en te verantwoorden zijn en qua omvang binnen de scope van de stichting passen.

Eerste taak van het Stichtingsbestuur is voorwaarden, spelregels en mogelijkheden voor besteding te formuleren.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*