Subsidie nieuw fietspad Wijnaldum – Midlum

De provincie Fryslân geeft 200.000 euro subsidie vanuit het project Fyts!mpuls voor het realiseren
van het fietspad tussen de dorpen Wijnaldum en Midlum. Het nieuwe fietspad zorgt er namelijk voor
dat schoolgaande kinderen uit Wijnaldum veilig en snel naar basisschool Middelstein in Midlum
kunnen fietsen. Bovendien geeft het nieuwe pad de mogelijkheid tot een mooi ommetje voor
inwoners van gemeente Waadhoeke en gemeente Harlingen. Ook gemeente Harlingen stelt geld
beschikbaar voor het nieuwe fietspad.
Veiliger en sneller
De huidige fietsroute loopt via de Haulewei (N393) en de Harlingerstraatweg. Sinds de sluiting van de
basisschool in Wijnaldum in 2013, wordt deze route veel gebruikt door schoolgaande kinderen. De
nieuwe fietsverbinding loopt vrij recht tussen de beide dorpen. De route is daarmee bijna twee
kilometer korter dan de huidige route. Daar waar het fietspad de provinciale weg (N390) kruist,
wordt een fietstunnel gerealiseerd.
Aannemer Oosterhof-Holman uit Harlingen is inmiddels gestart met de voorbereidingen. De
verwachting is dat de eerste fietsers in het voorjaar van 2021 gebruik kunnen maken van het nieuwe
fietspad.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*