TONK-regeling beschikbaar voor corona-gedupeerden in Noordwest-Friesland

Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die door corona meer dan 30% inkomstenverlies hebben, kunnen nu een eenmalige tegemoetkoming uit de TONK-regeling aanvragen. TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De regeling biedt tijdelijke financiële ondersteuning voor noodzakelijke woonlasten en is bedoeld voor mensen die door de corona-maatregelen fors minder inkomsten hebben uit loon of uit een eigen bedrijf. De TONK-regeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen moeten uiterlijk op 31 juli 2021 ingediend zijn.

De voorwaarden voor de TONK-regeling
Inwoners van de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland of Waadhoeke kunnen een aanvraag indienen als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:
De aanvrager is 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd,
Het inkomen van aanvrager (en eventuele partner) is door corona en/of corona-maatregelen met meer dan 30% verminderd ten opzichte van januari 2020.
De aanvrager (en eventuele partner) hebben een beperkt vermogen.

De hoogte van de tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming is onder andere afhankelijk van de gemeente waarin de aanvrager woont, de woonsituatie en de verhouding tussen het inkomen en de woonlasten.
Harlingen: € 1.000,- of € 2.000,-
Terschelling: € 1.000,- of € 2.000,-
Vlieland: € 750,- of € 1.500,-
Waadhoeke: € 750,- of € 1.500,-

De tegemoetkoming is een eenmalige vergoeding die geldt voor de hele periode en wordt in één keer uitbetaald. Als de aanvrager niet over de hele periode recht heeft, wordt de tegemoetkoming naar rato berekend. De Dienst Noardwest Fryslân beoordeelt alle ontvangen aanvragen namens de vier gemeenten.

Meer informatie en een link naar het aanvraagformulier staan op www.sozawe-nw-fryslan.nl/tonk-regeling

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*