Trebol wordt luxe wooncomplex

Historisch uiterlijk keert terug

Trebol woningen

De eerste ontwerpen van het nieuwe Trebol zijn inmiddels bekend. Het doel is op de plek van de Skouburg een stukje historie terug te brengen.
De basis van het ontwerp gaat terug naar de architectuur van het oude Trebol aan het begin van de twintigste eeuw. Ontwikkelaar Harns Invest is hiervoor in de gemeentearchieven gedoken waar de oude blauwdrukken nog terug te vinden waren. Penta Architecten heeft deze tekeningen vertaald naar een digitaal model dat het vertrekpunt vormt voor een nieuw gebouw met een duidelijke knipoog naar het verleden. De historie in ere hersteld, maar dan met een andere functie.

Het College van Ben W heeft in december besloten om in principe in te stemmen met woningbouw op de locatie van het zalencentrum. Want Trebol gaat later dit jaar dicht. De gemeente heeft onderzoek laten uitvoeren naar de bezetting. Daaruit kwam onder andere naar voren dat er maar een beperkt aantal bijeenkomsten per jaar zijn waar een zaal met een capaciteit van meer dan 250 plekken nodig is. Verder heeft de onafhankelijke stichting DBF gekeken naar de bouwkundige staat en de mogelijkheden om het pand te behouden of te slopen. De conclusie was dat het financieel onhaalbaar is om de functie die Trebol vervult, te handhaven.

Harns Invest heeft het pand aangekocht en is gestart met de procedures omtrent de herontwikkeling van deze locatie naar wonen. Er dient een uitgebreide bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen om deze bestemming mogelijk te maken. Deze prominente locatie nabij de drie historische bruggen vraagt om een bijzondere her-invulling waarbij de lat hoog wordt gelegd voor wat betreft het ontwerp.

De oude contouren van de schouwburg zijn duidelijk te herkennen: twee kopmassa’s met daartussen een lager gedeelte. Vroeger was elke kopmassa nog eens vergroot met een geornamenteerd volume met boog-balustrades op de randen. Die volumes zijn grotendeels verdwenen en met name aan de singelzijde zijn er in de loop der jaren veel nieuwe massa’s bijgekomen.

Het idee is om in de nieuwbouw de oude volumeopbouw weer terug te brengen. Daarnaast is het bestaande gebouw volledig ontdaan van alle mooie klassieke details en ornamentiek. In de nieuwbouw komt een groot deel van deze mooie beeldkenmerken weer terug; pinakels, daklijsten, sierbanden, boogramen, enzovoort.

De vroegere schouwburg had deels meer gesloten gevels. Door de nieuwe woonfunctie zullen er in verhouding meer ramen in het gebouw komen. Ook zullen er voor die functie andere elementen bij komen zoals balkons. De nieuwbouw moet straks de oostelijke entree van de binnenstad van Harlingen weer extra uitstraling geven, waar ook het restaureren van de drie historische bruggen al een prachtige aanzet voor heeft gegeven.

Een artist impressie zoals deze geeft vaak de indruk dat alles al in kannen en kruiken is. Dit is echter niet het geval. Het geeft een beeld van de mogelijkheden in de nabije toekomst om de Harlingers een idee te geven welke kwaliteit men hier wil realiseren. Een bestemmingsplanprocedure geeft de mogelijkheid dat iedere Harlinger zijn of haar zienswijze op het plan kan indienen. Er moet nadrukkelijk nog gesproken worden over alle verdere stedenbouwkundige uitgangspunten met het college van burgemeesters en wethouders. De gemeenteraad dient uiteindelijk een besluit te nemen over de uitgebreide bestemmingsplanprocedure die in gang wordt gezet.

In de komende maanden zal er een voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan ter inzage komen te liggen. Onderdeel hiervan is ook een inloopbijeenkomst waarbij iedereen kennis kan nemen van de beoogde plannen. De Gemeente Harlingen is reeds proactief aan de slag gegaan om gebruikers van Trebol in de toekomst op een andere locatie in Harlingen onder te brengen.

Trebol