Verenigde Bruine Zeilvaart  Harlingen is bijzonder verheugd

Verenigde Bruine Zeilvaart  Harlingen is bijzonder verheugd over het besluit van het College van B&W van Harlingen om de Raad voor te stellen

de vloot ook over 2021 vrijstelling te verlenen van Haven en Kadegelden.

Bij de aanvang van de corona-problematiek maart jl. zaten Gemeente, Port of Harlingen en VBZH al snel aan tafel om samen oplossingen te zoeken

voor de slechte omstandigheden die voor de vloot dreigden. Als één van de eerste thuishavens werd vrijstelling van Haven  en Kadegelden voorgesteld.

De Gemeenteraad stemde daar niet alleen direct mee in, maar spoorde het College aan te onderzoeken wat daarnaast gedaan kon worden om de vloot

te behouden en door de crisis te helpen.

VBZH heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de Raad het besluit voor 2021 eveneens zal ondersteunen.

De in augustus door het Kabinet in het vooruitzicht gestelde steungelden voor de Bruine Vloot lijken niet alleen door ambtelijke vertraging verder weg in de tijd,

maar zullen door het groeiend aantal gebruikers niet toereikend zijn.

Door de strengere RIVM-regels kunnen de traditionele Nieuwjaars tochten niet gevaren worden: een nieuwe tegenvaller.

Dit voorstel van B&W is aan het eind van het jaar een bemoedigende en welkome steun in de rug.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*